Dezvoltare instituţională

Obiectivele şi direcţiile strategice prioritare pentru perioada 2019-2022

  • Aria cercetării ştiinţifice
  • Aria cercetării – dezvoltării operaţionale
  • Aria asistenţei tehnice şi expertizei
  • Aria diseminării şi transferului de informaţii şi tehnologii
  • Aria publicaţiilor
  • Aria atragerii de fonduri din surse private sau internaţionale
  • Aria brevetelor
  • Diseminarea şi popularizarea rezultatelor

Informare extinsă asupra obiectivelor şi direcţiile strategice prioritare pentru perioada 2019-2022:


Strategia națională anticorupție 2021 - 2025