Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină
“Grigore Antipa”

 

Cine suntem noi

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanţa (I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanţa), situat la litoralul românesc al Mării Negre, are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale, aplicative şi de dezvoltare tehnologică în domeniul oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, ecologiei şi protecţiei mediului marin, precum şi al gestionării resurselor vii la Marea Neagră sau alte zone marine de interes, pentru a răspunde cerinţelor de interes naţional şi internaţional în zona economică exclusivă proprie, precum şi obligaţiilor impuse de aderarea României la convenţiile internaţionale de domeniu; este operatorul tehnic al reţelei naţionale de monitoring fizic, chimic şi biologic al apelor marine/costiere şi de supraveghere a eroziunii litorale, fiind abilitat a propune ministerului coordonator reglementările de domeniu; asigură fundamentarea ştiinţifică a strategiei naţionale în domeniul mediului marin şi costier, pe baza rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare proprii, a activităţilor de cooperare regională şi internaţională.


Activităţi majore ale INCDM, de la înfiinţare şi în prezent:

 • expediţii oceanografice în sectorul marin românesc şi ZEE aferentă (anual cca, 60 - 80 zile/an);
 • expediţii ştiinţifice naţionale sau internaţionale, în afara Mării Negre (Marea Mediterană, Libia, 1975/76, Oceanul Atlantic şi Indian, 1975/1990);
 • programe vizând domenii de interes naţional şi internaţional:
  • monitoringul integrat al mediului marin şi costier (sub coordonarea MMGA);
  • conservarea ecosistemului marin şi promovarea utilizării sale durabile (MEdC);
  • protecţia şi dezvoltarea durabilă a resurselor marine vii (Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură);
  • protecţia şi conservarea delfinilor în apele marine româneşti (MMGA, CE/LIFE NATURA, ACCOBAMS);
  • radioactivitate şi radioecologie marină (AIEA, LMM Monaco).


 

Acces naţional electronic la literatura ştiinţifică şi de cercetare