INCDM este organizat pe departamente de lucru, birouri şi compartiemnte.

Departamentele de lucru sunt subordonate direcţiei ştiinţifice, în timp ce birourile şi compartimentele sunt subordonate direcţiei economice sau direct conducătorului institutului.

Pentru o abordare mai detaliată, accesaţi meniul organigrama sau meniul departamente