Legislație

Institutul Român de Cercetare Marină (IRCM) “Grigore Antipa” a fost înființat în 1970, în baza HCM nr. 256 din 16 martie 1970, publicată în Buletinul Oficial nr. 20 din 17 martie 1970, prin fuziunea mai multor instituții de cercetare mici.

În anul 1999, prin Hotărârea nr. 686 din 23 august 1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 434 din 6 septembrie 1999 a fost înființat Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” prin reorganizarea Institutului Român de Cercetări Marine.

În anul 2009, prin Hotărârea nr. 1442 din 18 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 205 din 23 decembrie 2009, a fost înființat I.N.C.D.P.M. București, în urma comasării prin fuziune a trei institute: I.C.I.M. București, I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanta si I.N.C.D. “Delta Dunării” Tulcea.

În anul 2010, prin Hotărârea nr. 506 din 26 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 382 din 9 iunie 2010, I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanța capătă statutul de subunitate cu personalitate juridică.

În anul 2015, prin Hotărârea nr. 253 din 15 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 291 din 29 aprilie 2015, se înființează institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile, denumite în continuare institute naţionale, persoane juridice române de drept public ce îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (ANCSI), prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi a subunităţilor cu personalitate juridică Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanţa şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării”- I.N.C.D.D.D. Tulcea.