Anunţuri / Angajări

 

INSTITUTUL National de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300, anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmeazăa:
 • un post de tehnician, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată.
 • Cerințele postului:
  • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat în cadrul unei instituții de învățământ acreditate în condițiile legii;
  • cunoștințe medii privind lucrul pe calculator;
  • abilități de comunicare și de lucru în echipă;
  • capacitate de lucru pe teren și pe mare;
  • participarea la activitățile de teren, inclusiv expediții pe mare pentru colectare de probe;
  • utilizarea echipamentelor specifice activităților de teren;
  • activități de întreținere a echipamentelor specifice muncii de teren;
  • participarea la analize de laborator folosind echipamentele specifice;
  • activități de întreținere a echipamentelor specifice muncii în laborator;
  • participarea la diferite activități suport specifice departamentului în cadrul căruia urmează să își desfășoare activitatea, respectiv Departamentul de Ecologie și Biologie Marină;
  • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională reprezintă un avantaj.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanța, bd. Mamaia nr. 300, Constanța. Informații suplimentare se pot obține de la I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanța, la tel. 0241-540870/ interior. 129, Birou Resurse Umane, de pe site-ul www.rmri.ro, secțiunea "Despre noi-->Anunțuri/angajări sau de la avizierul institutului.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Data publicării anunţului pe site: 10.05.2021, 14:30 EEST.

Biblliografie concurs (2021-05-11 T 13:20 EEST)Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, scoate la concurs un post vacant creat prin proiectul Complex PCCDI:“Dezvoltarea de aplicații de securitate pe baza tehnologiilor experimentale complexe utilizate în studiul radiației cosmice-DEXTER” (contractul de finanțare nr. 19PCCDI/2018)- proiect component 4: “Dezvoltarea unei noi direcții de monitorizare a radiației ambientale la I.N.C.D.M. prin testarea și punerea în funcțiune a unui prototip de stație de monitorizare a radiației ambientale pe țărmul Mării Negre”:

 • asistent cercetare științifică stagiar, cu normă întreagă, specialitatea inginer fizician, pentru activități de cercetare în domeniul marin și costier - 1 post
 • Profilul candidatului:
  • studii superioare de lungă durată, specializarea inginerie fizică, cu diplomă de licență în cadrul unei facultăți acreditate în conditiile legii;
  • diploma de masterat sau doctorat reprezintă un avantaj;
  • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
  • cunoștințe avansate de lucru pe calculator;
  • abilități de comunicare și de lucru în echipă;
  • capacitate de lucru pe teren și pe mare;

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Cerințele postului și bibliografia concursului

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”, Constanţa, B-dul Mamaia nr. 300. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0241-540870, interior 129 sau de la avizierul institutului

Data publicării anunţului pe site: 16.03.2021, 12:30 EET.Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum urmează:

 • tehnician, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată, specializarea ecologie și protecția mediului - 1 post
 • Cerinţele postului:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în cadrul unei instituții de invățământ acredidate în condițiile legii;
  • cunostințe medii de operare pe calculator;
  • abilități de comunicare și capacitate de a lucra în echipă;
  • capacitate de lucru pe teren și pe mare;
  • participarea la activități de teren, inclusiv expediții pe mare pentru colectare probe;
  • activități de întreținere a echipamentelor specifice muncii de teren;
  • participarea la analize de laborator folosind echipamentele specifice;
  • participarea la diferite activități suport specifice departamentului în cadrul căruia urmează să își desfășoare activitatea, respectiv Departamentul de Ecologie și Biologie Marină;
  • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.
  • Lista documentelor necesare pentru depunerea dosarului poate fi consultată aici
  • Bibliografia concursului
  • Concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician specialiatea ecologie și protecția mediului va avea loc în data de 22.04.2021, la sediul Institutului din Bd. Mamaia, nr. 300, începând cu ora 11.00 AM.
  • Rezultatul concursului
 • marinar - 1 post
 • electrician nave - 1 post
 • Cerinţele posturilor:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în cadrul unei instituții de invățământ acredidate în condițiile legii;
  • posesor alcertificatului de capacitate pentru personal maritim;
  • certificat de absolvire a cursurilor de perfecționare în termen de valabilitate;
  • viza medicală în termen de valabilitate;
  • vechime pe un post similar minim 2 ani;
 • comandant nave maritime - 1 post
 • Cerinţele postului:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în cadrul unei instituții acreditate în condițiile legii - specialitatea navigație;
  • posesor al certificatului de capacitate pentru personal maritim;
  • certificate de absolvire a cursurilor de perfecționare în termen de valabilitate;
  • viza medicală în termen de valabilitate
  • vechime pe un post similar de minim 5 ani.
Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în ziar la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”, Constanţa, B-dul Mamaia nr. 300. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0241-540870, interior 129 sau de la avizierul institutului

Data publicării anunţului pe site: 15.03.2021, 15:30 EET.Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:

 • asistent de cercetare, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată, specializarea geografie/ecologie și protecția mediului - 1 post
 • Cerinţele postului:
  • studii superioare, specialitatea geografie/ecologie/protecția mediului, absolvite cu diplomă de licență/master în cadrul unei instituții de invățământ acredidate în condițiile legii;
  • media anilor de studii+licență să fie minim 07.50;
  • vechime în muncă minim un an;
  • cunoasterea unei limbi străine de circulație internațională;
  • cunostințe avansate de operare pe calculator;
  • abilități în utilizarea ARC GIS constituie un avantaj;
  • abilități de comunicare și capacitate de a lucra în echipă;
  • motivare pentru activitatea de cercetare;
  • participarea la diferite activități suport specifice departamentului în cadrul căruia urmează să își desfășoare activitatea.
  Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

  Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în ziar la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”, Constanţa, B-dul Mamaia nr. 300. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0241-540870, interior 129 sau de la avizierul institutului

  Bibliografia concursului

  Concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent de cercetare specialiatea geografie/ecologie şi protecţia mediului va avea loc în data de 10.03.2021, la sediul Institutului din Bd. Mamaia, nr. 300, începând cu ora 11.00 AM.

  Data publicării anunţului pe site: 12.02.2021, 13:30 EET.

  Data actualizării anunţului: 03.03.2021, 13:00 EET.Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacant, după cum urmează:

 • tehnician, normă întreagă, perioadă nedeterminată, specialitatea ecologie şi protecţia mediului - 2 posturi
 • Cerinţele postului:
  • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, în cadrul unei instituţii acreditate în condiţiile legii, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • cunoştinţe medii privind lucrul pe calculator;
  • abilităţi de comunicare şi capacitatea de a lucra în echipă;
  • capacitate de lucru pe teren şi pe mare;
  • participarea la activităţile de teren, inclusiv expediţii pe mare, pentru colectare de probe;
  • utilizarea echipamentelor specifice activităţilor de teren
  • activităţi de întreţinere a echipamentelor specifice muncii de teren;
  • participarea la analize de laborator folosind echipamentele specifice;
  • participarea la diferite activităţi suport specifice departamentelor în cadrul cărora urmează să îşi desfăşoare activitatea, respectiv Departamentul de Ecologie şi Biologie Marină şi Departamentul Resurse Marine Vii;
  • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională constituie un avantaj.
Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în ziar la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”, Constanţa, B-dul Mamaia nr. 300. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0241-540870, interior 129 sau de la avizierul institutului

Lista documentelor necesare pentru depunerea dosarului poate fi consultată aici

Bibliografie concurs tehnicieni

Joi 18.02.2021, ora 08.00 va avea loc proba pe mare, probă parte din concursul pentru ocuparea posturilor vacante de tehnician în cadrul Departamentelor Ecologie și biologie marină, respectiv Resurse marine vii. PROBA ESTE ELIMINATORIE.
Pentru cei ce trec proba de mare, proba scrisă pentru postul de tehnician din cadrul Departamentelor Resurse marine vii, respectiv Ecologie și biologie marină va avea loc în data de 19.02.2021, ora 10.00.

Data publicării anunţului pe site: 20.01.2021, 13:30 EET.

Data actualizării anunţului pe site: 16.02.2021, 10:00 EET.Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacant, după cum urmează:

 • economist, normă întreagă, perioadă nedeterminată - 1 post
 • Cerinţele postului:
  • studii superioare economice la o instituţie de învăţământ superior, în cadrul unei facultăţi acreditate în condiţiile legii, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime minimă în domeniul financiar-contabil: 3 ani;
  • cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar-contabil;
  • cunoaşterea şi utilizarea programelor MS Office (Word, Excel, Power Point, Access);
  • cunoaşterea limbii engleze, scris şi vorbit: nivel mediu;
  • abilităţi de comunicare şi capacitatea de a lucra în echipă;
  • media anilor de studii + licenta să fie de minim 7.50;
  • experienţa ca manager financiar şi/sau expert financiar în proiecte cu finanţare europeană sau de la bugetul statului constituie un avantaj;
  • inspector resurse umane, normă întreagă, perioadă nedeterminată - 1 post
  • Cerinţele postului:
   • studii superioare de lungă durată în domeniul juridic/economic, în cadrul unei facultăţi acreditate în condiţiile legii, absolvită cu diplomă de licenţă;
   • curs de specializare - Inspector Resurse Umane, acreditat ANC;
   • cunoştinţe solide de legislaţia muncii şi salarizare;
   • cunoştinţe operare REVISAL;
   • vechime minimă în domeniul resurselor umane: 3 ani;
   • cunoaşterea şi utilizarea programelor MS Office (Word, Excel, Power Point, Access);
   • abilităţi de comunicare şi capacitatea de a lucra în echipă;
   • media anilor de studii + licenta să fie de minim 7.50;
   • experienţa în utilizarea unui soft de calcul salarial constituie avantaj;

  Detalii privind înscrierea, data desfăşurării, tematica şi bibliografia găsiţi aici

  Procesul verbal de selecție a dosarelor poate fi consultat aici

  Din motive obiective, organizarea concursurilor de angajare pentru ocuparea posturilor vacante de Economist și Inspector Resurse Umane se amână. Detalii aici

  Data publicării anunţului pe site: 07.01.2021, 15:30 EET.

  Data actualizării anunțului: 25.01.2021, 12:30 EET