Anunţuri / Angajări

 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina:„Grigore Antipa”,
cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr. 300,
anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:


  Auditor intern, normă întreagă, perioadă nedeterminată - un post.

  Cerințele postului:
 • studii superioare de lungă durată, în domeniul economic sau tehnic, absolvite cu diplomă de licenţă în cadrul unei facultăţi acreditate în condiţiile legii;
 • competențe dovedite prin diplome de pregătire profesională/curricula din facultate în următoarele domenii: audit intern, finanțe publice, management, tehnologia informației, drept ;
 • dovada competențelor necesare se va face prin inscrierile din carnetul de muncă/adeverința de vechime eliberată de angajator;
 • avizul SAPI de la ministerul coordonator, și anume Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, obținut în baza prevederilor punctelor 2.3.3.4. din HG 1086/2013;
 • vechime în activitatea de auditor intern minim 5 ani;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională constituie avantaj;

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 13.12.2021
Locul de desfașurare al concursului: sediul INCDM, Bdul Mamaia, nr. 300, Constanţa
Selecția dosarelor: 14.12.2021;
Contestația la selecția dosarelor: 15.12.2021;
Răspuns la contestațiile privind selecția dosarelor: 03.11.2021
Dată probă interviu: 20.12.2021, ora 11.00 AM
Rezultatele finale vor fi comunicate în termen de 24 de ore de la data suținerii probei de concurs.
Persoana de contact: dna Oana MEITA, Sef Birou Resurse Umane
Telefon 0241543288 sau 0241540870 int. 129.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Modelul de cerere pentru depunerea dosarului de concurs
Documentele necesare pentru participarea la concurs


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina:„Grigore Antipa”,
cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr. 300,
anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, dupa cum urmeaza:


  Un post de tehnician /cu norma intreaga /perioada nedeterminata.

  Cerinţele postului:
 • studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat in cadrul unei institutii de invatamant acreditate in conditiile legii;
 • cunostinte medii privind lucrul pe calculator;
 • capacitate de lucru pe teren si pe mare (proba de mare este eliminatorie);
 • participarea la activitatile de teren, inclusiv expeditii pe mare pentru colectare probe;
 • utilizarea echipamentelor specifice activitatilor de teren;
 • activitati de intretinere a echipamentelor specifice muncii de teren;
 • participarea la analize de laborator folosind echipamentele specifice;
 • activitati de intretinere a echipamentelor specifice muncii in laborator;
 • participarea la diferite activitati suport specifice departamentului in cadrul caruia urmeaza sa isi desfasoare activitatea, respectiv Departamentul de Ecologie si Biologie Marina;
 • cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala reprezinta un avantaj.

 • Nota de promovare a concursului este minim 7.00.

Dosarele de concurs se depun in termen de:10. zile lucratoare de la data publicarii anuntului in ziar, la Biroul Resurse Umane al:I. N. C. D. M. -Grigore Antipa-Constanta, bd. Mamaia nr. 300-Constanta.
Informatii suplimentare se pot obtine de la I.N.C.D.M. -Grigore Antipa-Constanta, la tel. 0241-540.870/interior. 129, Birou Resurse Umane sau de pe site-ul: www.rmri.ro, sectiunea despre noi /anunturi /angajari.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Modelul de cerere pentru depunerea dosarului de concurs
Documentele necesare pentru participarea la concurs

Data publicării anunţului pe site: 12.10.2021, 15:50 EEST.


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanța, Bulevardul Mamaia nr. 300, scoate la concurs un post vacant de auditor intern, cod. COR. 241105-1, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată:

  Cerinţele postului:
 • studii superioare de lungă durată, în domeniul economic sau tehnic, absolvite cu diplomă de licență în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii;
 • competențe dovedite prin diplome de pregătire profesională / curricula din facultate în următoarele domenii: audit intern, finanțe publice, management, tehnologia informației, drept;
 • dovada competențelor necesare se va face prin înscrierile din carnetul de muncă/adeverinta de vechime eliberată de angajator;
 • avizul SAPI de la ministerul coordonator, și anume Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, obținut în baza prevederilor punctelor: 2, 3, 3, 4 din HG. 1086/2013;
 • vechime în activitatea de auditor intern minim 5 ani;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională constituie avantaj.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanţa, Bd. Mamaia nr. 300, Constanţa.
Informaţii suplimentare se pot obtine de la I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanţa, la tel. 0241-540870/interior. 129, Birou Resurse Umane, de pe site-ul instituţiei: www.rmri.ro, secţiunea Despre noi-->Anunturi/angajari sau de la avizierul institutului.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Bibliografie
Modelul de cerere pentru înscrierea la concurs
Documentele necesare pentru participarea la concurs

Data publicării anunţului pe site: 01.10.2021, 14:20 EEST.CONCURS FINALIZAT Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300, anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum urmează:

 • 1 post de asistent cercetare științifică, normă întreagă, perioadă nedetermintă, specialitatea pescuit si acvacultura.
 • Cerințele postului:
  • conform anuntului publicat in presa
  • studii superioare de lungă durată, specialitatea inginerie piscicolă, cu diplomă de licență în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii;
  • cunoștințe medii de operare calculator;
  • capacitate de lucru în laborator și pe teren (la bordul navei de cercetare);
  • cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
  • abilități de comunicare și de lucru în echipă;
  • experiența în domeniul ingineriei piscicole /valorificării durabile a resurselor marine vii constituie un avantaj.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Bibliografia pentru concurs

Documente necesare pentru participare la concurs

Model de cerere pentru depunerea dosarului de concurs

Data publicării: 06.09.2021, 15:45 EEST.
CONCURS FINALIZAT Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300, anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum urmează:

 • 1 post de tehnician, cu normă întreagă, perioada nedeterminată
 • Cerințele postului:
  • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat în cadrul unei instituții de învățământ acreditate în condițiile legii;
  • cunoştințe medii privind lucrul pe calculator;
  • capacitate de lucru pe teren și pe mare (proba de mare este eliminatorie);
  • participarea la activitățile de teren, inclusiv expediții pe mare pentru colectare probe;
  • utilizarea echipamentelor specifice activităților de teren;
  • activități de întreținere a echipamentelor specifice muncii de teren;
  • participarea la analize de laborator folosind echipamentele specifice;
  • activități de întreținere a echipamentelor specifice muncii in laborator;
  • participarea la diferite activități suport specifice departamentului în cadrul căruia urmează să își desfășoare activitatea, respectiv Departamentul de Ecologie și Biologie Marină;
  • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională reprezintă un avantaj;

Bibliografia pentru concursul de Tehnician
Proces Verbal Selectie Dosare Concurs Tehnician.pdf

Data concursului

 • 1 post de asistent cercetare științifică, normă întreagă, perioadă nedetermintă, specialitatea inginerie piscicolă/ecologie/protecția mediului/biologie.
 • Cerințele postului:
  • studii superioare de lungă durată, specialitatea inginerie piscicolă / ecologie / protecția mediului / biologie, cu diplomă de licență în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii;
  • cunoștințe medii de operare calculator;
  • capacitate de lucru în laborator și pe teren (la bordul navei de cercetare);
  • cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
  • abilități de comunicare și de lucru în echipă;
  • experiența în domeniul ingineriei piscicole/valorificării durabile a resurselor marine vii constituie un avantaj.

Bibliografia pentru concursul de Asistent de cercetare

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Data publicării anunţului pe site: 17.08.2021, 10:20 EEST.

Proces Verbal selectie dosare

Data publicării: 01.09.2021, 14:05 EEST.

Data concursuluiCONCURS FINALIZAT Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanța, Bulevardul Mamaia nr. 300, scoate la concurs un post vacant de auditor intern, cod. COR. 241105-1, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată:
  Cerinţele postului:
 • studii superioare de lungă durată, în domeniul economic sau tehnic, absolvite cu diplomă de licență în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii;
 • competențe dovedite prin diplome de pregătire profesională / curricula din facultate în următoarele domenii: audit intern, finanțe publice, management, tehnologia informației, drept;
 • dovada competențelor necesare se va face prin înscrierile din carnetul de muncă/adeverinta de vechime eliberată de angajator;
 • avizul SAPI de la ministerul coordonator, și anume Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, obținut în baza prevederilor punctelor: 2, 3, 3, 4 din HG. 1086/2013;
 • vechime în activitatea de auditor intern minim 5 ani;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională constituie avantaj.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanţa, Bd. Mamaia nr. 300, Constanţa.
Informaţii suplimentare se pot obtine de la I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanţa, la tel. 0241-540870/interior. 129, Birou Resurse Umane, de pe site-ul instituţiei: www.rmri.ro, secţiunea Despre noi-->Anunturi/angajari sau de la avizierul institutului.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Bibliografie
Modelul de cerere pentru înscrierea la concurs
Documentele necesare pentru participarea la concurs

Data publicării anunţului pe site: 02.08.2021, 14:00 EEST.

Data actualizării anunţului: 06.08.2021, 12:00 EEST.CONCURS FINALIZAT Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanța, Bulevardul Mamaia nr. 300, anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi în domeniul cercetării marine, după cum urmează:
 • motorist, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată - 1 post
 • Cerinţele postului:
  • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat în cadrul unei instituţii de învăţământ acreditate în condiţiile legii;
  • cunoştinţe medii privind lucrul pe calculator;
  • posesor al certificatului de capacitate pentru personal maritim;
  • certificate de absolvire a cursurilor de perfecţionare în termen de valabilitate;
  • viza medicală în termen de valabilitate;
  • vechime pe un post similar minim 2 ani

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanţa, Bd. Mamaia nr. 300, Constanţa.
Informaţii suplimentare se pot obtine de la I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanţa, la tel. 0241-540870/interior. 129, Birou Resurse Umane, de pe site-ul instituţiei: www.rmri.ro, secţiunea Despre noi-->Anunturi/angajari sau de la avizierul institutului.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs
Modelul de cerere pentru înscrierea la concurs

Data publicării anunţului pe site: 09.07.2021, 10:50 EEST.CONCURS FINALIZAT Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanța, Bulevardul Mamaia nr. 300, anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi în domeniul cercetării marine, după cum urmează:
 • Cercetător științific gradul I, 1 post:
  • 1 post, domeniul Ingineria Resurselor Vegetale și Animale, specialitatea Acvacultură;
 • Cercetător științific gradul III, 3 posturi:
  • 2 posturi, domeniul Științele Pământului, specialitatea Ecologie Marină;
  • 1 post, domeniul Științele Pământului, specialitatea Oceanografie Fizică;
 • Cercetător științific, 6 posturi:
  • 2 posturi, domeniul Pescuit și Acvacultură, specialitatea Inginerie Piscicolă;
  • 2 posturi, domeniul Științele Pământului, specialitatea Ecologie Marină;
  • 1 post, domeniul Științele Vieții, specialitatea Biologie;
  • 1 post, domeniul Științele Pământului, specialitatea Oceanografie Fizică.

Concursul se va desfășura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariției anunțului, la Biroul Resurse Umane al INCDM “Grigore Antipa”, Bulevardul Mamaia nr. 300, Constanța.
Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane al INCDM “Grigore Antipa”, la tel. 0241-540870/int. 129 sau de pe site-ul instituției: www.rmri.ro, tab-ul Despre noi, meniul Anunțuri/Angajări.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Metodologia concursului poate fi consultată aici

Atribuțiile și bibliografia pentru fiecare post pot fi vizualizate aici

Calendarul concursurilor de promovare poate fi consultat aici

Procesul Verbal de selecție a dosarelor pentru CS, specialitatea Ecologie Marină

Data publicării anunţului pe site: 17.06.2021, 13:30 EEST.

Data actualizării anunţului: 19.07.2021, 13:00 EEST.CONCURS FINALIZAT INSTITUTUL National de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300, anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmeazăa:
 • un post de tehnician, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată.
 • Cerințele postului:
  • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat în cadrul unei instituții de învățământ acreditate în condițiile legii;
  • cunoștințe medii privind lucrul pe calculator;
  • abilități de comunicare și de lucru în echipă;
  • capacitate de lucru pe teren și pe mare;
  • participarea la activitățile de teren, inclusiv expediții pe mare pentru colectare de probe;
  • utilizarea echipamentelor specifice activităților de teren;
  • activități de întreținere a echipamentelor specifice muncii de teren;
  • participarea la analize de laborator folosind echipamentele specifice;
  • activități de întreținere a echipamentelor specifice muncii în laborator;
  • participarea la diferite activități suport specifice departamentului în cadrul căruia urmează să își desfășoare activitatea, respectiv Departamentul de Ecologie și Biologie Marină;
  • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională reprezintă un avantaj.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanța, bd. Mamaia nr. 300, Constanța. Informații suplimentare se pot obține de la I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanța, la tel. 0241-540870/ interior. 129, Birou Resurse Umane, de pe site-ul www.rmri.ro, secțiunea "Despre noi-->Anunțuri/angajări sau de la avizierul institutului.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician va avea loc în data de 04.06.2021, la sediul Institutului din Bd. Mamaia, nr. 300, începând cu ora 10.00 AM.

Biblliografie concurs (2021-05-11 T 13:20 EEST)

Rezultatul concursului poate fi consultat aici

Data publicării anunţului pe site: 10.05.2021, 14:30 EEST.

Data actualizării anunţului: 08.06.2021, 13:00 EEST.CONCURS FINALIZAT Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, scoate la concurs un post vacant creat prin proiectul Complex PCCDI:“Dezvoltarea de aplicații de securitate pe baza tehnologiilor experimentale complexe utilizate în studiul radiației cosmice-DEXTER” (contractul de finanțare nr. 19PCCDI/2018)- proiect component 4: “Dezvoltarea unei noi direcții de monitorizare a radiației ambientale la I.N.C.D.M. prin testarea și punerea în funcțiune a unui prototip de stație de monitorizare a radiației ambientale pe țărmul Mării Negre”:

 • asistent cercetare științifică stagiar, cu normă întreagă, specialitatea inginer fizician, pentru activități de cercetare în domeniul marin și costier - 1 post
 • Profilul candidatului:
  • studii superioare de lungă durată, specializarea inginerie fizică, cu diplomă de licență în cadrul unei facultăți acreditate în conditiile legii;
  • diploma de masterat sau doctorat reprezintă un avantaj;
  • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
  • cunoștințe avansate de lucru pe calculator;
  • abilități de comunicare și de lucru în echipă;
  • capacitate de lucru pe teren și pe mare;

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Cerințele postului și bibliografia concursului

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”, Constanţa, B-dul Mamaia nr. 300. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0241-540870, interior 129 sau de la avizierul institutului

Data publicării anunţului pe site: 16.03.2021, 12:30 EET.CONCURS FINALIZAT Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum urmează:

 • tehnician, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată, specializarea ecologie și protecția mediului - 1 post
 • Cerinţele postului:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în cadrul unei instituții de invățământ acredidate în condițiile legii;
  • cunostințe medii de operare pe calculator;
  • abilități de comunicare și capacitate de a lucra în echipă;
  • capacitate de lucru pe teren și pe mare;
  • participarea la activități de teren, inclusiv expediții pe mare pentru colectare probe;
  • activități de întreținere a echipamentelor specifice muncii de teren;
  • participarea la analize de laborator folosind echipamentele specifice;
  • participarea la diferite activități suport specifice departamentului în cadrul căruia urmează să își desfășoare activitatea, respectiv Departamentul de Ecologie și Biologie Marină;
  • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.
  • Lista documentelor necesare pentru depunerea dosarului poate fi consultată aici
  • Bibliografia concursului
  • Concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician specialiatea ecologie și protecția mediului va avea loc în data de 22.04.2021, la sediul Institutului din Bd. Mamaia, nr. 300, începând cu ora 11.00 AM.
  • Rezultatul concursului
 • marinar - 1 post
 • electrician nave - 1 post
 • Cerinţele posturilor:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în cadrul unei instituții de invățământ acredidate în condițiile legii;
  • posesor alcertificatului de capacitate pentru personal maritim;
  • certificat de absolvire a cursurilor de perfecționare în termen de valabilitate;
  • viza medicală în termen de valabilitate;
  • vechime pe un post similar minim 2 ani;
 • comandant nave maritime - 1 post
 • Cerinţele postului:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în cadrul unei instituții acreditate în condițiile legii - specialitatea navigație;
  • posesor al certificatului de capacitate pentru personal maritim;
  • certificate de absolvire a cursurilor de perfecționare în termen de valabilitate;
  • viza medicală în termen de valabilitate
  • vechime pe un post similar de minim 5 ani.
Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în ziar la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”, Constanţa, B-dul Mamaia nr. 300. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0241-540870, interior 129 sau de la avizierul institutului

Data publicării anunţului pe site: 15.03.2021, 15:30 EET.CONCURS FINALIZAT Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:

 • asistent de cercetare, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată, specializarea geografie/ecologie și protecția mediului - 1 post
 • Cerinţele postului:
  • studii superioare, specialitatea geografie/ecologie/protecția mediului, absolvite cu diplomă de licență/master în cadrul unei instituții de invățământ acredidate în condițiile legii;
  • media anilor de studii+licență să fie minim 07.50;
  • vechime în muncă minim un an;
  • cunoasterea unei limbi străine de circulație internațională;
  • cunostințe avansate de operare pe calculator;
  • abilități în utilizarea ARC GIS constituie un avantaj;
  • abilități de comunicare și capacitate de a lucra în echipă;
  • motivare pentru activitatea de cercetare;
  • participarea la diferite activități suport specifice departamentului în cadrul căruia urmează să își desfășoare activitatea.
  Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

  Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în ziar la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”, Constanţa, B-dul Mamaia nr. 300. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0241-540870, interior 129 sau de la avizierul institutului

  Bibliografia concursului

  Concursul pentru ocuparea postului vacant de asistent de cercetare specialiatea geografie/ecologie şi protecţia mediului va avea loc în data de 10.03.2021, la sediul Institutului din Bd. Mamaia, nr. 300, începând cu ora 11.00 AM.

  Data publicării anunţului pe site: 12.02.2021, 13:30 EET.

  Data actualizării anunţului: 03.03.2021, 13:00 EET.CONCURS FINALIZAT Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacant, după cum urmează:

 • tehnician, normă întreagă, perioadă nedeterminată, specialitatea ecologie şi protecţia mediului - 2 posturi
 • Cerinţele postului:
  • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, în cadrul unei instituţii acreditate în condiţiile legii, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • cunoştinţe medii privind lucrul pe calculator;
  • abilităţi de comunicare şi capacitatea de a lucra în echipă;
  • capacitate de lucru pe teren şi pe mare;
  • participarea la activităţile de teren, inclusiv expediţii pe mare, pentru colectare de probe;
  • utilizarea echipamentelor specifice activităţilor de teren
  • activităţi de întreţinere a echipamentelor specifice muncii de teren;
  • participarea la analize de laborator folosind echipamentele specifice;
  • participarea la diferite activităţi suport specifice departamentelor în cadrul cărora urmează să îşi desfăşoare activitatea, respectiv Departamentul de Ecologie şi Biologie Marină şi Departamentul Resurse Marine Vii;
  • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională constituie un avantaj.
Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în ziar la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”, Constanţa, B-dul Mamaia nr. 300. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0241-540870, interior 129 sau de la avizierul institutului

Lista documentelor necesare pentru depunerea dosarului poate fi consultată aici

Bibliografie concurs tehnicieni

Joi 18.02.2021, ora 08.00 va avea loc proba pe mare, probă parte din concursul pentru ocuparea posturilor vacante de tehnician în cadrul Departamentelor Ecologie și biologie marină, respectiv Resurse marine vii. PROBA ESTE ELIMINATORIE.
Pentru cei ce trec proba de mare, proba scrisă pentru postul de tehnician din cadrul Departamentelor Resurse marine vii, respectiv Ecologie și biologie marină va avea loc în data de 19.02.2021, ora 10.00.

Data publicării anunţului pe site: 20.01.2021, 13:30 EET.

Data actualizării anunţului pe site: 16.02.2021, 10:00 EET.CONCURS FINALIZAT Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacant, după cum urmează:

 • economist, normă întreagă, perioadă nedeterminată - 1 post
 • Cerinţele postului:
  • studii superioare economice la o instituţie de învăţământ superior, în cadrul unei facultăţi acreditate în condiţiile legii, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime minimă în domeniul financiar-contabil: 3 ani;
  • cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar-contabil;
  • cunoaşterea şi utilizarea programelor MS Office (Word, Excel, Power Point, Access);
  • cunoaşterea limbii engleze, scris şi vorbit: nivel mediu;
  • abilităţi de comunicare şi capacitatea de a lucra în echipă;
  • media anilor de studii + licenta să fie de minim 7.50;
  • experienţa ca manager financiar şi/sau expert financiar în proiecte cu finanţare europeană sau de la bugetul statului constituie un avantaj;
  • inspector resurse umane, normă întreagă, perioadă nedeterminată - 1 post
  • Cerinţele postului:
   • studii superioare de lungă durată în domeniul juridic/economic, în cadrul unei facultăţi acreditate în condiţiile legii, absolvită cu diplomă de licenţă;
   • curs de specializare - Inspector Resurse Umane, acreditat ANC;
   • cunoştinţe solide de legislaţia muncii şi salarizare;
   • cunoştinţe operare REVISAL;
   • vechime minimă în domeniul resurselor umane: 3 ani;
   • cunoaşterea şi utilizarea programelor MS Office (Word, Excel, Power Point, Access);
   • abilităţi de comunicare şi capacitatea de a lucra în echipă;
   • media anilor de studii + licenta să fie de minim 7.50;
   • experienţa în utilizarea unui soft de calcul salarial constituie avantaj;

  Detalii privind înscrierea, data desfăşurării, tematica şi bibliografia găsiţi aici

  Procesul verbal de selecție a dosarelor poate fi consultat aici

  Din motive obiective, organizarea concursurilor de angajare pentru ocuparea posturilor vacante de Economist și Inspector Resurse Umane se amână. Detalii aici

  Data publicării anunţului pe site: 07.01.2021, 15:30 EET.

  Data actualizării anunțului: 25.01.2021, 12:30 EET