Anunţuri / Angajări

 

Ianuarie 2019

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, anunţă organizarea concursului pentru:Noiembrie 2018

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, anunţă organizarea concursului pentru:Octombrie 2018

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant:

 • Asistent de cercetare, specialitatea biologie;
Documentele necesare pentru înscrierea la concurs
Bibliografia pentru concurs
Anunţul în ziarul “Adevărul”

Data publicării anunţului pe site: 2018-10-16 T 14:15 EEST


 

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”
anunță desfășurarea celei de a 19-a Ședință CNZC:

Va informăm că vineri, 14 septembrie 2018, ora 11:00, va avea loc
cea de a 19-a Ședință a Comitetului Național al Zonei Costiere (CNZC),
la sediul INCDM „Grigore Antipa”, bd. Mamaia nr. 300, Constanța
 

Secretariatul Tehnic Permanent al
Comitetului Național al Zonei Costiere

Data publicării anunţului pe site: 2018-08-29 T 11:15 EEST


 

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii şi grade ştiinţifice în domeniul cercetării marine:

 • Asistent de cercetare, specialitatea oceanografie /inginerie mediu, 1 post;
 • Asistent de cercetare, specialitatea biologie, 1 post;

Documentatie concurs
Anunț ziar

Data publicării anunţului pe site: 2018-08-23 T 19:30 EEST


22 Noiembrie 2017

Invitaţie de participare la selecţie de oferte nr. 5039/22.11.2017:
Autoritatea contractantă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, invităm operatorii economici interesaţi să depună oferta pentru atribuirea prin achiziţie directă a contractului pentru: Lucrări de construire acoperiş sediu I.N.C.D.M.“Grigore Antipa” Constanţa
Invitaţia de participare
Anexa 1: Caietul de sarcini pentru lucrări de amenajare
Documentaţia economică fără valori
Arhitectura
Structura
Electrice
Sanitare
Termice
Anexa 2: Modele de formulare
Model contract lucrări


4 Iulie 2017
Autoritatea contractantă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum urmează:
Asistent cercetare - specialitatea Chimie    Bibliografie
Asistent cercetare - specialitatea Fitoplancton şi Culturi Algale>    Bibliografie
Asistent cercetare - specialitatea Evaluarea şi Managementul Resurselor Marine Vii, respectiv Statistica Datelor Economice>    Bibliografie
Actele necesare pentru înscriere
Anunţul în ziar


26 Mai 2017
Autoritatea contractantă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum urmează:
1. Consilier juridic: 1 (un) post
Condiţii de înscriere:

 • Studii superioare de lungă durată, domeniul juridic, specialitatea drept, în cadrul unei facultăţi acreditate în condiţiile legii, absolvite cu diplomă sau licenţă;
 • Membru al unei asociaţii profesionale a consilierilor juridici legal constituită;
 • Vechime minimă într-un post similar minimum 5 (cinci) ani;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • Cunoştinţe avansate de operare calculator, legislaţie computerizată;
 • Foarte bune abilităţi de comunicare şi capacitate de a lucra în echipă

2. Economist: 1 (un) post
Condiţii de înscriere:
 • Studii superioare economice la o instituţie de învăţământ superior în cadrul unei facultăţi acreditate în condiţiile legii, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Vechime efectivă în domeniul financiar contabil de minimum 5 (cinci) ani;
 • Cunoaştere temeinică a legislaţiei care reglează activitatea în domeniul financiar-contabil;
 • Cunoştinţe avansate de operare calculator;
 • Experienţă de lucru în domeniul controlului financiar de gestiune;
 • Experienţa în proiecte cu finanţare externă nerambursabilă constituie un avantaj;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • Foarte bune abilităţi de comunicare şi capacitate de lucru în echipă
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 (treizeci) de zile de la data apariţiei anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”, B-dul Mamaia nr. 300, Constanţa.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanţa la tel. 0241 540870 interior 129, sau de pe site-ul Institutului, secţiunea Despre noi/Anunţuri - Angajări.
Ziarul anunţului
Tematica şi bibliografia pentru Consilier juridic
Tematica şi bibliografia pentru Economist


Autoritatea contractantă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum urmează:
1. Consilier juridic: 1 (un) post
Condiţii de înscriere:

 • Studii superioare de lungă durată, domeniul juridic, specialitatea drept, în cadrul unei facultăţi acreditate în condiţiile legii, absolvite cu diplomă sau licenţă;
 • Membru al unei asociaţii profesionale a consilierilor juridici legal constituită;
 • Vechime minimă într-un post similar minimum 5 (cinci) ani;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • Cunoştinţe avansate de operare calculator, legislaţie computerizată;
 • Foarte bune abilităţi de comunicare şi capacitate de a lucra în echipă

2. Economist: 1 (un) post
Condiţii de înscriere:
 • Studii superioare economice la o instituţie de învăţământ superior în cadrul unei facultăţi acreditate în condiţiile legii, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • Vechime efectivă în domeniul financiar contabil de minimum 5 (cinci) ani;
 • Cunoaştere temeinică a legislaţiei care reglează activitatea în domeniul financiar-contabil;
 • Cunoştinţe avansate de operare calculator;
 • Experienţă de lucru în domeniul controlului financiar de gestiune;
 • Experienţa în proiecte cu finanţare externă nerambursabilă constituie un avantaj;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
 • Foarte bune abilităţi de comunicare şi capacitate de lucru în echipă
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 (treizeci) de zile de la data apariţiei anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”, B-dul Mamaia nr. 300, Constanţa.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanţa la tel. 0241 540870 interior 129, sau de pe site-ul Institutului, secţiunea Despre noi/Anunţuri - Angajări.
Anunţ concurs Consilier juridic şi Economist
Ziarul anunţului
Tematica şi bibliografia pentru Consilier juridic
Tematica şi bibliografia pentru Economist


Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, bd. Mamaia nr. 300, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi în domeniul cercetării marine, după cum urmează (CLICK pentru detalii):

 • Cercetător ştiinţific gradul I
 • Cercetător ştiinţific gradul II
 • Cercetător ştiinţific gradul III


Invitaţie de participare la selecţia de oferte nr. 5133/04.11.2016:
Autoritatea contractantă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, invităm operatorii economici interesaţi să depună oferta pentru atribuirea prin achiziţie directă a contractului pentru lucrări de amenajare
Invitaţia de participare
Anexa 1: Caietul de sarcini pentru lucrări de amenajare
Anexa 2: Modele de formulare

Invitaţie de participare la selecţia de oferte nr. 4698/12.10.2016:
Autoritatea contractantă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, invităm operatorii economici interesaţi să depună oferta pentru atribuirea prin achiziţie directă a contractului de lucrări de înlocuire a conductelor exterioare, instalaţie de evacuare ape menajere
Invitaţia de participare
Anexa 1: Caietul de sarcini pentru lucrări de înlocuire a conductelor exterioare, instalaţie de evacuare ape menajere
Anexa 2: Modele de formulare


Invitaţie de participare la selecţia de oferte nr. 4612/07.10.2016:
Autoritatea contractantă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, invităm operatorii economici interesaţi să depună oferta pentru atribuirea prin achiziţie directă a contractului de prestări servicii pentru reabilitarea termică a instituţiei
Invitaţia de participare
Anexa 1: Caietul de sarcini şi devizul pentru reabilitarea termică
Procedeul tehnologic pentru reabilitarea termică
Anexa 2: Modele de formulare


Invitaţie de participare la achiziţie directă:
Autoritatea contractantă Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, b-dul Mamaia nr. 300, invităm operatorii economici interesaţi să depună oferta pentru atribuirea prin achiziţie directă a contractului de prestări servicii de audit financiar pentru proiectul “Amenajarea spaţiului maritim în zone transfrontaliere din Marea Neagră - România, Bulgaria”
Pentru detalii daţi click aici
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină “ GrigoreAntipa” – INCDM Constanţa, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare – dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I.
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”- INCDM Constanţa, are sediul în Constanţa, B–dul Mamaia nr. 300.

CLICK PENTRU DETALII CONCURS
Data publicării anunţului pe site: 2015-10-07 T 09:30 EET

Copia anunţului în ziar

Rapoarte anuale de activitate, în conformitate cu HG 73/2015, articolul 5, alineat 6, litera c.
Raport anual de activitate INCDM 2013
Anexa 2 la Raport anual de activitate INCDM 2013
Anexa 3 la Raport anual de activitate INCDM 2013
Anexa 6 la Raport anual de activitate INCDM 2013
Anexa 7 la Raport anual de activitate INCDM 2013
Anexa 8 la Raport anual de activitate INCDM 2013

Raport anual de activitate INCDM 2014
Anexa 2 la Raport anual de activitate INCDM 2014
Anexa 3 la Raport anual de activitate INCDM 2014
Anexa 6 la Raport anual de activitate INCDM 2014
Anexa 7 la Raport anual de activitate INCDM 2014
Anexa 8 la Raport anual de activitate INCDM 2014

Bilanţuri contabile, în conformitate cu HG 73/2015 articolul 5, alineat 6, litera d.
Bilanţ contabil al INCDM pe anul 2013
Bilanţ contabil al INCDM pe anul 2014

Lista contractelor de cercetare - dezvoltare, în conformitate cu HG 73/2015, articolul 5, alineat 6, litera f.
Lista contractelor

Lista documentelor prevăzute de lege pentru a fi postate pe site conform HG 73/2015, articolul 5, alineat 6:

Raport financiar 2015
Balanţa analitică septembrie 2015
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanţa, bd. Mamaia nr. 300, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi în domeniul cercetării marine, după cum urmează (CLICK pentru detalii):

 • CS I;
 • CS II; 

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii şi grade ştiinţifice în domeniul cercetării marine:

 • CS II.

DETALII CONCURS

Data publicării anunţului pe site: 2014-03-21 T 19:30 EET

 


 


 

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii şi grade ştiinţifice în domeniul cercetării marine:

 • CS I;
 • CS II;
 • CS III;
 • CS.

DETALII CONCURS

Data publicării anunţului pe site: 2014-02-21 T 15:45 EET

 


- Fişele de prezentare şi listele de lucrări din dosarele de CS1 şi CS2 -
- Concurs 2014 (CLICK pentru detalii) -