Lista specialiştilor din INCDM care pot acorda consultanţă de specialitate (16.06.2022)

Numele
Profesia
Domeniul in care poate acorda consultanta de specialitate
Dr. Abaza Valeria
Biolog
Ecologie şi biologie marină; zoobentos
Dr. Boicenco Laura
Biolog
Ecologie şi biologie marină, fitoplancton
Dr. Buga Luminiţa
Fizician
Managementul datelor, oceanografie
Dr. Coatu Valentina
Biochimist
Toxicologie marină, monitoringul compuşilor organici persistenţi
Dr. Vlas Oana
Biolog
Ecologie şi biologie marină, fitoplancton şi culturi microalgale
Danilov Cristian
Inginer industrii alimentare
Resurse marine vii
Dumitrache Camelia
Biolog
Ecologie şi biologie marină, zoobentos
Dr. Filimon Adrian
Biolog
Ecologie şi biologie marină, zoobentos şi mamifere marine
Ganea Gabriel
Inginer
Informatică (programare, reţele, internet); prelucrare date
Dr. Galaţchi Mădălina
Biolog
Ihtiologie, evaluare de mediu
Dr. Golumbeanu Mariana
Geograf
Turism şi dezvoltarea durabilă a zonei costiere, ICZM
Ioniţă Silviu
Inginer
Sisteme recirculate de maricultură
Dr. Lazăr Luminiţa
Chimist
Monitoringul apelor costiere; indicatori fizico-chimici, indicatori de eutrofizare
Dr. Marin Oana
Biolog
Ecologie ăi biologie marină, macroalge
Dr. Mateescu Răzvan
Inginer hidrotehnician
Morfodinamică litorală, GIS, curentometrie
Nedelcu Marius
Inginer
Informatică (programare, reţele, internet); GIS; prelucrare date
Dr. Nenciu Magda
Biolog
Acvacultură, Arii marine protejate
Dr. Niculescu Dragoş
Fizician
Morfodinamică litorală
Dr. Niţă Victor
Biolog
Habitate marine, arii marine protejate, maricultură
Dr. Oros Andra
Biochimist
Monitoringul apelor costiere, poluare marină cu metale grele
Petrişoaia Silică
Inginerie geodezică, Inginer construcţii civile
Topometrie, morfodinamică costieră
Dr. Roşioru Daniela
Biochimist
Biochimie marină şi evaluări de mediu
Dr. Spînu Alina
Geograf
Planificare maritimă spaţială, GIS
Drd. Sîrbu Gheorghe
IT
Baze de date, dezvoltare web, modelare
Dr. Stoica Elena
Biolog
Microbiologie marină, genetică genetică microbiană, monitoring microbiologic ape costiere, microplastice
Dr. Tabarcea Cristina
Biolog
Ecologie şi biologie marină, zooplancton şi specii neindigene
Dr. Ţiganov George
Inginer piscicol
Resurse marine vii
Dr. Timofte Florin
Biolog
Ecologie şi biologie marină, zooplancton
Dr. Ţoţoiu Aurelia
Biolog
Ecologie şi biologie marină, ihtiologie şi patologia resurselor marine vii
Dr. Vlăsceanu Elena
Inginer
Morfodinamică litorală