Lista specialiştilor din INCDM care pot acorda consultanţă de specialitate (14.05.2019)

Numele
Profesia
Domeniul in care poate acorda consultanta de specialitate
Ocupaţia
Dr. Abaza Valeria
Biolog
Ecologie şi biologie marină; zoobentos
Salariat INCDM
Dr. Alexandrov Laura
Inginer piscicol
Acvacultură, planificare maritimă spaţială
Salariat INCDM
Dr. Boicenco Laura
Biolog
Ecologie şi biologie marină, fitoplancton
Salariat INCDM
Dr. Buga Luminiţa
Fizician
Managementul datelor, oceanografie
Salariat INCDM
Dr. Coatu Valentina
Biochimist
Toxicologie marină, monitoringul compuşilor organici persistenţi
Salariat INCDM
Drd. Culcea Oana
Biolog
Ecologie şi biologie marină, fitoplancton şi culturi microalgale
Salariat INCDM
Drd. Danilov Cristian
Inginer industrii alimentare
Resurse marine vii
Salariat INCDM
Dr. Diaconeasa Dănuţ
Geolog
Morfodinamică litorală, batimetrie
Salariat INCDM
Dumitrache Camelia
Biolog
Ecologie şi biologie marină, zoobentos
Salariat INCDM
Drd. Filimon Adrian
Biolog
Ecologie şi biologie marină, zoobentos şi mamifere marine
Salariat INCDM
Ganea Gabriel
Inginer
Informatică (programare, reţele, internet); prelucrare date
Salariat INCDM
Drd. Galaţchi Mădălina
Biolog
Ihtiologie, evaluare de mediu
Salariat INCDM
Dr. Golumbeanu Mariana
Geograf
Turism şi dezvoltarea durabilă a zonei costiere, ICZM
Salariat INCDM
Ioniţă Silviu
Inginer
Sisteme recirculate de maricultură
Salariat INCDM
Jelescu Ştefan
Inginer mecanic
Depoluare hidrocarburi (mediu acvatic şi terestru); evaluări de mediu
Salariat INCDM
Dr. Lazăr Luminiţa
Chimist
Monitoringul apelor costiere; indicatori fizico-chimici, indicatori de eutrofizare
Salariat INCDM
Drd. Marin Oana
Biolog
Ecologie ăi biologie marină, macroalge
Salariat INCDM
Dr. Mateescu Răzvan
Inginer hidrotehnician
Morfodinamică litorală, GIS, curentometrie
Salariat INCDM
Nedelcu Marius
Inginer
Informatică (programare, reţele, internet); GIS; prelucrare date
Salariat INCDM
Dr. Nenciu Magda
Biolog
Acvacultură, Arii marine protejate
Salariat INCDM
Dr. Nicolaev Simion
Inginer piscicol
Resurse marine vii, tehnologie marină, ICZM, expertiză dreptul mării, evaluări mediu, Planificare spaţială maritimă
Salariat INCDM
Nicolaev Alexandru
Economist
Economia mediului
Salariat INCDM
Niculescu Adrian
Inginer
Inginerie marină
Salariat INCDM
Niculescu Dragoş
Fizician
Morfodinamică litorală
Salariat INCDM
Dr. Niţă Victor
Biolog
Habitate marine, arii marine protejate, maricultură
Salariat INCDM
Dr. Oros Andra
Biochimist
Monitoringul apelor costiere, poluare marină cu metale grele
Salariat INCDM
Dr. Pătraşcu Vasile
Inginer fizician
Metode şi tehnici nucleare, radiometrie, radioecologie, evaluări de mediu
Salariat INCDM
Petrişoaia Silică
Subinginer topometrie, Inginer construcţii civile
Topometrie, morfodinamică costieră
Salariat INCDM
Dr. Roşioru Daniela
Biochimist
Biochimie marină şi evaluări de mediu
Salariat INCDM
Dr. Spînu Alina
Geograf
Planificare maritimă spaţială, GIS
Salariat INCDM
Sîrbu Gheorghe
IT
Baze de date, dezvoltare web, modelare
Salariat INCDM
Dr. Stoica Elena
Biolog
Microbiologie marină, genetică genetică microbiană, monitoring microbiologic ape costiere, microplastice
Salariat INCDM
Drd. Tabarcea Cristina
Biolog
Ecologie şi biologie marină, zooplancton şi specii neindigene
Salariat INCDM
Dr. Ţiganov George
Inginer piscicol
Resurse marine vii
Salariat INCDM
Dr. Timofte Florin
Biolog
Ecologie şi biologie marină, zooplancton
Salariat INCDM
Drd. Ţoţoiu Aurelia
Biolog
Ecologie şi biologie marină, ihtiologie şi patologia resurselor marine vii
Salariat INCDM
Drd. Vlăsceanu Elena
Inginer
Morfodinamică litorală
Salariat INCDM
Dr. Bologa Alexandru
Biolog
Biologie marină, radioecologie marină, istoria ştiinţei
Pensionar
Piescu Victoria
Chimist
Poluare marină cu hidrocarburi, tehnologii de depoluare
Pensionar
Dr. Staicu Ionel
Inginer piscicol
Resurse pescăreşti, evaluare stocuri peşti evaluare impact de mediu
Pensionar
Costencu Victor
Inginer mecanic
Tehnologii şi inginerie marină
Pensionar
Dr. Radu Gheorghe
Inginer piscicol
Resurse pescăreşti, evaluare stocuri peşti pelagici
Pensionar
Munteanu Gheorghe
Geolog / Geochimist
Batimetrie, morfodinamică litorală
Pensionar
Malciu Viorel
Geograf
Oceanografie operaţională
Pensionar
Dr. Maximov Valodia
Inginer piscicol
Resurse pescăreşti, evaluare stocuri peşti demersali
Pensionar
Dr. Anton Eugen
Inginer piscicol
Resurse pescăreşti, unelte şi echipamente de pescuit
Pensionar
Dr. Ursache Cornel
Inginer piscicol
Resurse pescăreşti, acvacultura midiilor
Pensionar
Dr. Zaharia Tania
Inginer piscicol
Maricultură, arii marine protejate, evaluare de mediu
Pensionar