Consiliul de Administraţie

Componenţa Consiliului de Administraţie al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”, numit prin Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 434/17.07.2019

  1. Valeria Abaza – presedinte al Consiliului de Administratie, Director General al I.N.C.D.M. "Grigore Antipa" Constanta;
  2. Zamfir Julien – membru, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, vicepresedinte al Consiliului de Administraţie al I.N.C.D.M. "Grigore Antipa" Constanta;
  3. Candrea Aurora Geanina – membru, reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetarii;
  4. Geru Gabriel – membru, reprezentant al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale;
  5. Popescu Lucia – membru, specialist Ministerul Educatiei si Cercetarii;

Notă: Poziţiile 2 și 7 vor fi completate ulterior, după primirea nominalizărilor prin Ordin de Ministru