Dezvoltare instituţională

Obiectivele şi direcţiile strategice prioritare pentru perioada 2012-2015

  • Aria cercetării ştiinţifice
  • Aria cercetării – dezvoltării operaţionale
  • Aria asistenţei tehnice şi expertizei
  • Aria diseminării şi transferului de informaţii şi tehnologii
  • Aria publicaţiilor
  • Aria atragerii de fonduri din surse private sau internaţionale
  • Aria brevetelor
  • Diseminarea şi popularizarea rezultatelor

Pentru o informare extinsă asupra obiectivelor şi direcţiile strategice prioritare pentru perioada 2012-2015, vă rugăm să daţi clic aici