Anunțuri / Angajări

 25 Mai 2023
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum urmează:

Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale - 1 post, normă întreagă, perioadă nedeterminată
Condiții de înscriere:
 • studii medii într-un domeniu tehnic, absolvite cu diplomă de bacalaureat în condițiile legii;
 • vechime în domeniul solicitat de minim 2 ani;
 • disponibilitate pentru program flexibil;
 • deținerea unei diplome de calificare fochist clasa C, acreditată în condițiile legii, constituie avantaj;
Dosarele de concurs se depun în termen de 15 zile de la data apariței anunțului la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M, bd. Mamaia nr. 300, Constanța.

Economist - 1 post, normă întreagă, perioadă nedeterminată
Condiții de înscriere:
 • studii superioare economice la o institutie de învățământ superior în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime minimă în domeniul financiar contabil de 3 ani;
 • cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul financiar - contabil;
 • cunoștințe avansate de operare calculator;
 • cunoașterea limbii engleze, scris și vorbit nivel mediu;
 • capacitate de asimilare a cunoștințelor noii și de implementare a acestora în activitatea zilnică;
 • acuratețe, rapiditate, orientare spre rezultate, atenție distributivă;
 • foarte bune abilități de comunicare și capacitate de a lucra în echipă;
 • experiența ca manager financiar și/sau expert financiar în proiecte cu finanțare europeană sau de la bugetul statului constituie un avantaj.
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariției anunțului la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M, Bd. Mamaia nr. 300, Constanța.

   Bibliografia pentru concurs

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M, la tel. 0241-540.870 - int 129 sau de pe site-ul www.rmri.ro, secțiunea despre noi anunțuri/angajări.

Data publicării anunţului pe site: 25.05.2023, 13:50 EEST.


8 Mai 2023
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, specializarea geografie și protecția mediului, după cum urmează:

Asistent de cercetare în geografie/ecologie și protecția mediului, normă întreagă, perioadă determinată.
Cerințele postului:
 • Studii superioare, specialitatea geografie/ecologie și protecția mediului, absolvite cu diplomä de licență/master în cadrul unei instituții de invățământ acredidate în condițiile legii;
 • Media anilor de studii + licență să fie de minim 07.50;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • Cunoștințe avansate de operare pe calculator;
 • Abilități de comunicare, capacitate de a lucra în echipă;
 • Motivare pentru activitatea de cercetare;
 • Participarea la diferite activități suport specifice departamentului în cadrul căruia urmează să desfășoare activitatea.
   Copia anunțului din ziar poate fi consultată aici
   Documentele necesare participării la concurs
   Bibliografia pentru concurs
   Modelul cererii pentru înscriere la concurs

Dosarele de concurs se depun în termen de 15 zile lucrătoare începând din ziua publicării anunțului pe platformele de publicitate conform legii (ziar/site/avizier,etc.), la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanta, Bd. Mamaia nr. 300, Constanta.
Informații suplimentare se pot obține de la I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanța, la tel. 0241-540.870/ interior 129 - Birou Resurse Umane - sau de pe site-ul instituției: www.rmri.ro, secțiunea despre noi/anunturi/angajări sau de la avizierul institutului.

Data publicării anunţului pe site: 08.05.2023, 14:10 EEST.


5 Aprilie 2023
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi în domeniul cercetării marine, după cum urmează:

Cercetător științific gradul II, 2 (două) posturi:
 • un post în domeniul Ingineria Resurselor Vegetale și Animale, specialitatea zootehnie (acvacultură);
 • un post în domeniul Ingineria Resurselor Vegetale și Animale, specialitatea inginerie industrială (pescuit);
   Copia anunțului din ziar poate fi consultată aici
   Metodologia concursului
Concursul se va desfășura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariției anunțului, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”, bd. Mamaia nr. 300, Constanța.
Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane al institutului, la tel. 0241-540.870/ int 129 sau de pe site-ul www.rmri.ro, secțiunea Despre Noi Anunțuri/Angajări.

Data publicării anunţului pe site: 05.04.2023, 14:50 EEST.


3 Aprilie 2023
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, specializarea ecologie și protecția mediului, după cum urmează:

Asistent cercetare în geografie/ecologie și protecția mediului, normă întreagă, perioadă determinată.
Cerințele postului:
 • Studii superioare, specialitatea geografie/ecologie și protecția mediului, absolvite cu diplomä de licență/master în cadrul unei instituții de invățământ acredidate în condițiile legii;
 • Media anilor de studii + licență să fie de minim 07.50;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • Cunoștințe avansate de operare pe calculator;
 • Abilități de comunicare, capacitate de a lucra în echipă;
 • Motivare pentru activitatea de cercetare;
 • Participarea la diferite activități suport specifice departamentului în cadrul căruia urmează să desfășoare activitatea.
   Copia anunțului din ziar poate fi consultată aici
   Documentele necesare participării la concurs
   Bibliografia pentru concurs
   Modelul cererii pentru înscriere la concurs
   Calendarul concursului

Dosarele de concurs se depun în termen de 15 zile lucrătoare începând din ziua publicării anunțului pe platformele de publicitate conform legii (ziar/site/avizier,etc.). Informații suplimentare se pot obține de la I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanța, la tel. 0241-540.870/ interior 129 - Birou Resurse Umane - sau de pe site-ul instituției: www.rmri.ro, secțiunea despre noi/anunturi/angajări sau de la avizierul institutului.

Data publicării anunţului pe site: 03.04.2023, 13:10 EEST.


1 Martie 2023
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcției de director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr. 655 din 26 august 2016, Partea I.

13 Martie 2023
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi în domeniul cercetării marine, după cum urmează:

Cercetător științific gradul II:
 • 1 post, domeniul Ingineria Resurselor Vegetale și Animale, specialitatea Biotehnologii, Bioresurse Acvatice;
   Copia anunțului din ziar poate fi consultată aici
   Metodologia concursului poate fi consultată aici

Concursul se va desfășura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariției anunțului, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Bulevardul Mamaia nr. 300, Constanța.
Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane al INCDM "Grigore Antipa", la tel. 0241-540870/int. 129 sau de pe site-ul instituției: www.rmri.ro, Despre noi, meniul Anunțuri/Angajări.

Data publicării anunţului pe site: 13.03.2023, 12:40 EET.


31 Ianuarie 2023
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:

 • LĂCĂTUȘ MECANIC de întreținere și reparații universale (1 post)- normă întreagă, perioadă nedeterminată.
 • Conditii de inscriere:
  • studii medii într-un domeniu tehnic, absolvite cu diplomă de bacalaureat în condițiile legii;
  • vechime în domeniul solicitat de minim 2 ani;
  • disponibilitate pentru program flexibil;
  • deținerea unei diplome de calificare fochist clasa C, acreditată în condițiile legii, constituie avantaj;
Perioada de înscriere a fost prelungită până vineri 17 februarie 2023.
   Copia anunțului din ziar poate fi consultată aici

Informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul:www. rmri. ro, sectiunea despre noi/anunturi/angajari sau la telefon 0241/540.870 int. 129-Birou Resurse Umane

Data publicării anunţului pe site: 30.01.2023, 12:40 EET.

Data actualizării anunţului: 14.02.2023, 11:00 EET.


22 Decembrie 2022
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:

 • INSPECTOR RESURSE UMANE (1 post), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
 • Conditii de inscriere:
  • studii superioare de lungă durată în domeniul juridic/economic, în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii, absolvite cu diplomă de licență;
  • curs de specializare Inspector Resurse Umane, acreditat ANC;
  • cunoștințe solide de legislația muncii și salarizare;
  • cunoștințe operare REVISAL;
  • vechime minimă în domeniul resurselor umane: 2 ani;
  • cunoașterea și utilizarea programelor MS. OFFICE (Word, Excell, PowerPoint);
  • cunoașterea limbii engleze, scris și vorbit, nivel mediu;
  • experiența în utilizarea unui soft de calcul salarial constituie avantaj;
  • depunerea la dosar minim a unei scrisori de recomandare.
   Copia anunțului din ziar poate fi consultată aici
   Calendarul concursului și bibliografia postului post fi consultate aici
   Lista documentelor necesare pentru depunerea dosarului poate fi consultată aici
   Modelul de cerere pentru înscrierea la concurs poate fi descărcat aici
   Concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector resurse umane va avea loc pe data de 06.02.2023, ora 11.00 AM la sediul I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanța, aflat pe Bulevardul Mamaia nr. 300.

Informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul:www. rmri. ro, sectiunea despre noi/anunturi/angajari sau la telefon 0241/540.870 int. 129-Birou Resurse Umane

Data publicării anunţului pe site: 22.12.2022, 12:00 EET.

Data actualizării anunţului pe site: 30.01.2023, 15:30 EET.


24 noiembrie 2022
Anunț public
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
solicită de la Agenția de Protecția Mediului Constanța obținerea autorizației de mediu
pentru activități de cercetare-dezvoltare, cod CAEN 7219.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune eventualele contestații sau sugestii la sediul APM Constanța, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.
   Copia anunțului public poate fi consultată aici

Data publicării anunţului pe site: 28.11.2022, 10:30 EET.


3 noiembrie 2022
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:

 • INSPECTOR RESURSE UMANE (1 post), normă întreagă, perioadă nedeterminată.
 • Conditii de inscriere:
  • studii superioare de lungă durată în domeniul juridic/economic, în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii, absolvite cu diplomă de licență;
  • curs de specializare Inspector Resurse Umane, acreditat ANC;
  • cunoștințe solide de legislația muncii și salarizare;
  • cunoștințe operare REVISAL;
  • vechime minimă în domeniul resurselor umane: 3 ani;
  • cunoașterea și utilizarea programelor MS. OFFICE (Word, Excell, PowerPoint);
  • cunoașterea limbii engleze, scris și vorbit, nivel mediu;
  • experiența în utilizarea unui soft de calcul salarial constituie avantaj;
  • depunerea la dosar minim a unei scrisori de recomandare.
   Copia anunțului din ziar poate fi consultată aici
   Cerințele și bibliografia postului post fi consultate aici
   Lista documentelor necesare pentru depunerea dosarului poate fi consultată aici
   Modelul de cerere pentru înscrierea la concurs poate fi descărcat aici

Informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul:www. rmri. ro, sectiunea despre noi/anunturi/angajari sau la telefon 0241/540.870 int. 129-Birou Resurse Umane

Procesul verbal pentru selecția dosarelor pentru postul de Inspector resurse umane poate fi consultat aici

Data publicării anunţului pe site: 03.11.2022, 11:30 EET.

Data actualizării anunţului pe site: 23.11.2022, 15:30 EET.


1 noiembrie 2022
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina:„Grigore Antipa”,
cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr. 300,
anunta organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi, după cum urmează:

 • Cercetator stiintific gradul. III: 2 posturi:
  • un post în domeniul Resurse Marine Vii, specialitatea acvacultura;
  • un post în domeniul Stiintele Pamantului, specialitatea ecologie marina.
 • Cercetator stiintific: 2 posturi:
  • un post în domeniul Stiintele Pamantului, specialitatea oceanografie fizica;
  • un post în domeniul Stiintele Pamantului, specialitatea oceanografie chimica;
 • Cerințele de promovare pot fi consultate aici
  Metodologia concursului pentru promovare poate fi consultată aici
 • Asistent cercetare: 2 posturi:
  • specialitatea ecologie si protectia mediului - 1 post
  • specialitatea geografie - 1 post
Copia anunțului din ziar poate fi consultată aici
Cerințele posturilor și bibliografia pentru posturile de asistent cercetare post fi consultate aici
Erată: La cerințele postului de Asistent de Cercetare, specializarea Geografie/Hidrologie Marină, vechimea minimă necesară este de 2 ani
Calendarul concursului poate fi consultat aici
Documentele necesare pentru depunerea dosarului pot fi consultate aici
Modelul de cerere pentru înscrierea la concurs poate fi descărcat aici
Concursul se va desfasura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarele de concurs se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, la Biroul Resurse Umane al institutului, Bd. Mamaia nr. 300, Constanta. Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Resurse Umane al INCDM, la tel. 0241-540870/129 sau de pe site-ul :www.rmri.ro, sectiunea despre noi/anunturi/angajari.

Data publicării anunţului pe site: 01.11.2022, 16:00 EET.


10 iunie 2022
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina:„Grigore Antipa”,
cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr. 300,
anunta organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum urmează:


  1. Tehnician, normă întreagă, perioada nedeterminată - specialitatea pescuit și acvacultură - un post

  Cerințele postului:
 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat în cadrul unei instituții de învățământ acreditate în condiţiile legii;
 • cunoașterea tematicii și bibliografiei menționate în anunț;
 • capacitate de lucru în laborator/pe teren;
 • cunoştinţe medii privind lucrul pe calculator;
 • abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.
  Principalele atribuții:
 • participă la efectuarea de analize de laborator/măsurători folosind echipamentele specifice;
 • utilizează și întreține echipamentele specifice din laboratorul de acvacultură;
 • participă la activități de teren pentru colectare probe;
 • participă la diferite activități suport specifice Departamentului Resurse Marine Vii al INCDM;
  Bibliografie:
 1. Niță V., Nenciu M. (2020). Ghid practic de conchilicultură, Editura CD Press, București, ISBN 978-606-528-510-1, 81 p.;
 2. Niță V., Nenciu M., Geicu-Cristea M., Sidor-Buhai D., Ivănică M., Buhai D. (2021). Ghid de bune practici pentru zona costieră românească în ceea ce priveşte pescuitul de moluște, Tulcea, ISBN 978-973-0-34982-5: 68 p.
 3. Radu Gh., Radu E. (2008). Determinator al principalelor specii de peşti din Marea Neagră. Editura Virom, Constanţa, 557 p.;
 4. Radu Gh., Radu E., Nicolaev S., Anton E., (2008). Atlas al principalelor specii de pești din Marea Neagră. Pescuitul marin românesc. Editura Virom, Constanța, ISBN 978-973-7895-32-5, 293 p.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. « Grigore Antipa » Constanta, bd. Mamaia nr. 300, Constanta.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la I.N.C.D.M. « Grigore Antipa » Constanta, la tel. 0241-540870/ interior 129, Birou Resurse Umane, de pe site-ul www.alpha.rmri.ro, sectiunea despre noi/anunturi/angajari sau de la avizierul institutului.
Persoana de contact: dna. Oana MEIȚĂ, Șef Birou Resurse Umane
Telefon 0241/540.870 int. 129.


  2. Tehnician, normă întreagă, perioada nedeterminată - specialitatea mediu/chimie/ecologie - un post

  Cerințele postului:
 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat în cadrul unei instituții de învățământ acreditate în condiţiile legii;
 • cunoașterea tematicii și bibliografiei menționate în anunț;
 • capacitate de lucru în laborator/pe teren;
 • cunoştinţe medii privind lucrul pe calculator;
 • abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.
  Principalele atribuții:
 • participă la efectuarea de analize de laborator/măsurători folosind echipamentele specifice;
 • utilizează și întreține echipamentele specifice din laboratorul de acvacultură;
 • participă la activități de teren pentru colectare probe;
 • participă la diferite activități suport specifice Departamentului Resurse Marine Vii al INCDM;
  Bibliografie:
 1. Extras din procedura de prelevare LMA
 2. Grasshoff K et al. 1999. Methods of Seawater analysis. Cap.1 Sampling.
 3. Pincovschi E., 1975. Indrumatorul laborantului chimist. Partea a doua.
 4. Patroescu C., Ganescu I,1980 Analiza apelor. Cap 2.1 Recoltarea, 2.2 Conservarea probelor recoltate
 5. Antipa Gr., 2010. Cap. II. Marea Neagră ca mediu de trai. Ecologia și bionomia ei. (Pag. 89-120) din Marea Neagră. Vol.1. Oceanografie, bionomia și biologia generală a Mării Negre, Ed. Tipo Moldova, Iași.
 6. Băcescu, M.C., Muller G.I., Gomoiu M.-T., 1971. Caracterizarea fizio-geografică a litoralului și a platformei continentale românești (pag. 28-33)

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. « Grigore Antipa » Constanta, bd. Mamaia nr. 300, Constanta.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la I.N.C.D.M. « Grigore Antipa » Constanta, la tel. 0241-540870/ interior 129, Birou Resurse Umane, de pe site-ul www.alpha.rmri.ro, sectiunea despre noi/anunturi/angajari sau de la avizierul institutului.
Persoana de contact: dna. Oana MEIȚĂ, Șef Birou Resurse Umane
Telefon 0241/540.870 int. 129.

Modelul de cerere pentru depunerea dosarului de concurs
Documente necesare pentru angajare

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici


  3. Inspector resurse umane - cod COR 333304, normă întreagă, perioadă nedeterminată - un post

  Condiții de înscriere:
 • Studii superioare de lungă durată în domeniul juridic/economic, în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii, absolvite cu diplomă de licență;
 • Curs de specializare Inspector Resurse Umane, acreditat ANC;
 • Cunoștințe solide de legislația muncii și salarizare;
 • Cunoștințe operare REVISAL;
 • Vechime minimă în domeniul resurselor umane: 3 ani;
 • Cunoașterea și utilizarea programelor MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoașterea limbii engleze, scris și vorbit - nivel mediu;
 • Experiența în utilizarea unui soft de calcul salarial constituie avantaj;
 • Depunerea la dosar a minim unei scrisori de recomandare.
  Bibliografie și tematică:
 • Hotărărea de Guvern nr. 253/2015 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei mediului, ecologiei şi dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului, precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu;
 • Ordonanța Guvernului 57/2002, privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, actualizata cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată cu modoficările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 62/2011 a dialogului social – republicată;
 • Hotararea de Guvern nr. 500/2011 privind Registrul General de Evidență a Salariaților, actualizată;
 • Ordinul nr.64/2003 pentru aprobarea modelului cadrul al Contractului Individual de Muncă, actualizat;
 • Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor cu modificarile ulterioare;
 • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare;
 • Hotărărea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată

Modelul de cerere pentru depunerea dosarului de concurs
Documente necesare pentru angajare

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 04.07.2022
Locul de desfășurare al concursului: sediul INCDM, B-dul Mamaia, nr. 300, Constanţa
Selecția dosarelor: 05.07.2022;
Contestația la selecția dosarelor: 06.07.2022;
Răspuns la contestațiile privind selecția dosarelor: 08.07.2022
Data organizării concursului: 11.07.2022, ora 11.00 AM
Nota minimă de promovare a probei scrise: 7.50. Candidații care obțin nota minimă vor susține apoi interviul.
Afișare rezultate concurs: 12.07.2022
Contestația la rezultatele concursului: 13.07.2022
Răspuns la contestațiile privind rezultatele concursului: 14.07.2022
Dată afișare rezultate finale ale concursului: 15.07.2022

Data publicării anunţului pe site: 10.06.2022, 12:00 EEST.
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina:„Grigore Antipa”,
cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr. 300,
anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:


  Inspector resurse umane, normă întreagă, perioadă nedeterminată - un post

  Condiții de înscriere:
 • Studii superioare de lungă durată în domeniul juridic/economic, în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii, absolvite cu diplomă de licență;
 • Curs de specializare Inspector Resurse Umane, acreditat ANC;
 • Cunoștințe solide de legislația muncii și salarizare;
 • Cunoștințe operare REVISAL;
 • Vechime minimă în domeniul resurselor umane: 3 ani;
 • Cunoașterea și utilizarea programelor MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoașterea limbii engleze, scris și vorbit - nivel mediu;
 • Experiența în utilizarea unui soft de calcul salarial constituie avantaj;
 • Depunerea la dosar minim a unei scrisori de recomandare.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 23.05.2022
Locul de desfașurare al concursului: sediul INCDM, Bdul Mamaia, nr. 300, Constanţa
Selecția dosarelor: 24.05.2022;
Contestația la selecția dosarelor: 25.05.2022;
Răspuns la contestațiile privind selecția dosarelor: 26.05.2022

Dată organizare concurs: 02.06.2022, ora 11.00 AM
Afișare rezultate concurs: 03.06.2022.
Contestația la rezultatele concursului: 06.06.2022
Răspuns la contestațiile privind rezultatele concursului: 07.06.2022
Data afișării rezultatelor finale ale concursului: 08.06.2022

Persoana de contact: dna Oana MEITA, Sef Birou Resurse Umane
Telefon 0241543288 sau 0241540870 int. 129.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Modelul de cerere pentru depunerea dosarului de concurs
Cerințele postului și bibliografia

Data publicării anunţului pe site: 09.05.2022, 13:00 EEST.


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina:„Grigore Antipa”,
cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr. 300,
anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:


  Auditor intern, normă întreagă, perioadă nedeterminată - un post; cod COR 241105

  Cerințele postului:
 • studii superioare de lungă durată, în domeniul economic sau tehnic, absolvite cu diplomă de licenţă în cadrul unei facultăţi acreditate în condiţiile legii;
 • competențe dovedite prin diplome de pregătire profesională/curricula din facultate în următoarele domenii: audit intern, finanțe publice, management, tehnologia informației, drept ;
 • dovada competențelor necesare se va face prin inscrierile din carnetul de muncă/adeverința de vechime eliberată de angajator;
 • avizul SAPI de la ministerul coordonator, și anume Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, obținut în baza prevederilor punctelor 2.3.3.4. din HG 1086/2013;
 • vechime în activitatea de auditor intern minim 5 ani;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională constituie avantaj;

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 10.05.2022
Locul de desfașurare al concursului: sediul INCDM, Bdul Mamaia, nr. 300, Constanţa
Selecția dosarelor: 12.05.2022;
Contestația la selecția dosarelor: 13.05.2022;
Răspuns la contestațiile privind selecția dosarelor: 16.05.2022
Dată probă interviu: 18.05.2022, ora 11.00 AM
Rezultatele finale vor fi comunicate în termen de 24 de ore de la data suținerii probei de concurs.
Persoana de contact: dna Oana MEITA, Sef Birou Resurse Umane
Telefon 0241543288 sau 0241540870 int. 129.

Modelul de cerere pentru depunerea dosarului de concurs
Cerințele postului și bibliografia

Data publicării anunţului pe site: 23.03.2022, 12:00 EET.


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina:„Grigore Antipa”,
cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr. 300,
anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:


  Auditor intern, normă întreagă, perioadă nedeterminată - un post.

  Cerințele postului:
 • studii superioare de lungă durată, în domeniul economic sau tehnic, absolvite cu diplomă de licenţă în cadrul unei facultăţi acreditate în condiţiile legii;
 • competențe dovedite prin diplome de pregătire profesională/curricula din facultate în următoarele domenii: audit intern, finanțe publice, management, tehnologia informației, drept ;
 • dovada competențelor necesare se va face prin inscrierile din carnetul de muncă/adeverința de vechime eliberată de angajator;
 • avizul SAPI de la ministerul coordonator, și anume Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, obținut în baza prevederilor punctelor 2.3.3.4. din HG 1086/2013;
 • vechime în activitatea de auditor intern minim 5 ani;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională constituie avantaj;

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 13.12.2021
Locul de desfașurare al concursului: sediul INCDM, Bdul Mamaia, nr. 300, Constanţa
Selecția dosarelor: 14.12.2021;
Contestația la selecția dosarelor: 15.12.2021;
Răspuns la contestațiile privind selecția dosarelor: 03.11.2021
Dată probă interviu: 20.12.2021, ora 11.00 AM
Rezultatele finale vor fi comunicate în termen de 24 de ore de la data suținerii probei de concurs.
Persoana de contact: dna Oana MEITA, Sef Birou Resurse Umane
Telefon 0241543288 sau 0241540870 int. 129.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Modelul de cerere pentru depunerea dosarului de concurs
Documentele necesare pentru participarea la concurs


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina:„Grigore Antipa”,
cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr. 300,
anunta organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, dupa cum urmeaza:


  Un post de tehnician /cu norma intreaga /perioada nedeterminata.

  Cerinţele postului:
 • studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat in cadrul unei institutii de invatamant acreditate in conditiile legii;
 • cunostinte medii privind lucrul pe calculator;
 • capacitate de lucru pe teren si pe mare (proba de mare este eliminatorie);
 • participarea la activitatile de teren, inclusiv expeditii pe mare pentru colectare probe;
 • utilizarea echipamentelor specifice activitatilor de teren;
 • activitati de intretinere a echipamentelor specifice muncii de teren;
 • participarea la analize de laborator folosind echipamentele specifice;
 • activitati de intretinere a echipamentelor specifice muncii in laborator;
 • participarea la diferite activitati suport specifice departamentului in cadrul caruia urmeaza sa isi desfasoare activitatea, respectiv Departamentul de Ecologie si Biologie Marina;
 • cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala reprezinta un avantaj.

 • Nota de promovare a concursului este minim 7.00.

Dosarele de concurs se depun in termen de:10. zile lucratoare de la data publicarii anuntului in ziar, la Biroul Resurse Umane al:I. N. C. D. M. -Grigore Antipa-Constanta, bd. Mamaia nr. 300-Constanta.
Informatii suplimentare se pot obtine de la I.N.C.D.M. -Grigore Antipa-Constanta, la tel. 0241-540.870/interior. 129, Birou Resurse Umane sau de pe site-ul: www.rmri.ro, sectiunea despre noi /anunturi /angajari.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Modelul de cerere pentru depunerea dosarului de concurs
Documentele necesare pentru participarea la concurs

Concursul va avea loc pe data de 17.02.2022, ora 10.00 AM la sediul Institutului, aflat în Bulevardul Mamaia, nr. 300.

Rezultatele concursului susținut în data de 17.02.2022 pot fi consultate aici.

Data publicării anunţului pe site: 12.10.2021, 15:50 EEST.

Data actualizării anunţului: 21.02.2022, 11:00 EET.


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Constanța, Bulevardul Mamaia nr. 300, scoate la concurs un post vacant de auditor intern, cod. COR. 241105-1, cu normă întreagă, perioadă nedeterminată:

  Cerinţele postului:
 • studii superioare de lungă durată, în domeniul economic sau tehnic, absolvite cu diplomă de licență în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii;
 • competențe dovedite prin diplome de pregătire profesională / curricula din facultate în următoarele domenii: audit intern, finanțe publice, management, tehnologia informației, drept;
 • dovada competențelor necesare se va face prin înscrierile din carnetul de muncă/adeverinta de vechime eliberată de angajator;
 • avizul SAPI de la ministerul coordonator, și anume Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, obținut în baza prevederilor punctelor: 2, 3, 3, 4 din HG. 1086/2013;
 • vechime în activitatea de auditor intern minim 5 ani;
 • cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională constituie avantaj.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului în ziar, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanţa, Bd. Mamaia nr. 300, Constanţa.
Informaţii suplimentare se pot obtine de la I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanţa, la tel. 0241-540870/interior. 129, Birou Resurse Umane, de pe site-ul instituţiei: www.rmri.ro, secţiunea Despre noi-->Anunturi/angajari sau de la avizierul institutului.

Copia anunţului la ziar poate fi consultată aici

Bibliografie
Modelul de cerere pentru înscrierea la concurs
Documentele necesare pentru participarea la concurs

Data publicării anunţului pe site: 01.10.2021, 14:20 EEST.