Departamentele

Departamentul de Oceanografie Fizică şi Inginerie Costieră

Laboratorul de Oceanografie Fizică desfăşoară următoarele activităţi principale:

 • Supravegherea evoluţiei multinaţionale a nivelului mării;
 • Cercetări privind efectele schimbărilor climatice globale asupra condițiilor hidrologice locale și regionale;
 • Evaluarea dinamicii parametrilor fizico-chimici ai apelor marine;
 • Monitorizarea fenomenului de eutrofizare, a poluării mediului marin cu hidrocarburi, pesticide și metale grele;
 • Estimarea modificărilor previzibile ale stării și funcționării ecosistemului marin, la nivelul componentei abiotice, modelarea matematică a proceselor;
 • Gestionarea și actualizarea bazei de date oceanografice, furnizarea de date operative pentru supravegherea estivală a calității apelor de îmbăiere și a plajelor turistice;
 • Asigurarea suportului științific în implementarea legislației naționale și europene în domeniul apelor marine.

Laboratorul de Inginerie Costieră desfăşoară următoarele activităţi principale:

 • Supravegherea evoluției geomorfologiei costiere, a fenomenelor de eroziune/acrețiune și elaborarea de măsuri de protecție/reabilitare;
 • Cercetări privind starea, evoluția în timp și eficiența lucrărilor hidrotehnice de protecție;
 • Asigură suportul științific pentru implementarea legislației naționale și internaționale în domeniul managementului integrat al zonei costiere (ICZM).

Departamentul Ecologie şi Biologie Marină

Laboratorul de Biologie Marină - activităţi principale:

 • Cercetări privind starea și tendințele de evoluție a componentei biotice a ecosistemului marin;
 • Cercetări privind influențele antropice asupra sănătății ecosistemului marin;
 • Cunoașterea biodiversității marine, a evoluției sale, a amenițărilor care o afectează și aprecierea măsurilor de conservare;
 • Coordonarea activităților de monitoring fizic, chimic și biologic al apelor marine, monitoringul parametrilor biologici;
 • Asigurarea suportului științific pentru implementarea legislației naționale și europene referitor la ape de îmbăiere și ape pentru creșterea moluștelor marine.

Laboratorul de Radioecologie Marină - activităţi principale:

 • Supravegherea radioactivității în principalele componente ale ecosistemului marin.

Laboratorul de Biochimie şi Ecofiziologie - activităţi principale:

 • Cunoașterea potențialului nutritiv al bioresurselor marine;
 • Cercetări în domeniul valorificării bioresurselor în alimentația umană, zootehnie și în industria farmaceutică;
 • Cercetări privind potențialul toxigen a unor specii de microalge;
 • Cunoașterea evoluției potențialului bioterapeutic al lacului Techirghiol.

Laboratorul de Microbiologie şi Biologie Moleculară Marină - activităţi principale:

Departamentul Resurse Marine Vii

Laboratorul de Ihtiologie - Resurse Marine Vii - activităţi principale:

 • Evaluarea stării și tendințelor de evoluție a resurselor de pești pelagici și demersali;
 • Colectarea datelor din pescărie;
 • Cunoașterea biologiei-etologiei, mărimii și dispersiei efectivelor de delfini, impactul pescuitului industrial;
 • Cunoașterea evoluției diversității ihtiofaunei;
 • Realizarea de echipamente de pescuit performante;
 • Cercetări de economie și management pescaresc;
 • Fundamentarea științifică a implementării legislațiilor naționale în domeniul pescăriilor, alinierea la cerințele Uniunii Europene.

Laboratorul de Acvacultură şi Reconstrucţie Ecologică - activităţi principale:

 • Cercetări și experimentari în domeniul tehnologiilor de cultura a unor organisme marine;
 • Cercetări de reabilitare ecologică în mediul marin și paramarin (lacuri litorale);
 • Aprofundarea cercetării științifice și managementul Rezervației Marine 2 Mai - Vama Veche;
 • Susținerea științifică a promovării ariilor protejate și a includerii în Rețeaua Natura 2000.

Laboratorul pentru Arii Marine Protejate - activităţi principale:

Departamentul de Oceanografie Chimică şi Poluare Marină

Structură specializată pentru:

 • determinarea nutrienților (fosfați, silicați, nitrați) în apa marină;
 • determinarea metalelor grele din sedimente și organisme;
 • determinarea conținutului de pesticide organoclorurate din sedimente;
 • determinarea conținutului de hidrocarburi poliaromatice din sedimente;
 • determinarea valorii alimentare din organismele marine (proteine hidrosolubile, glucoză totală, glicogen, lipide);
 • clorofila;
 • măsuratori și analize pentru utilizarea în proiectele Institutului și servicii pentru terți.

Departamentul de Inovare, Transfer Tehnologic şi Diseminare

Compartimentul de Diseminare Informaţie

Gestionează următoarele structuri și activități:

 • Centrul Național de Date Oceanografice și de Mediu; Centrul este recunoscut oficial de IOC/IODE (http://www.iode.org/) și IOC/GOOS (http://www.ioc-goos.org/) ca Centrul Român de Date Oceanografice, fiind inclus în lista mondiala a centrelor de date oceanografice;
 • Centre de formare profesională: INCDM asigură locația și funcționarea activităților CENTRULUI DE FORMARE și PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI, în colaborare cu Asociația Balcanică de Mediu (Balkan Environmental Association - B.EN.A.) și CENTRULUI DE FORMARE și PREGĂTIRE PROFESIONALA ÎN DOMENIUL PESCĂRESC.
 • Organizare evenimente (conferințe, workshopuri), creare materiale diseminare, elaborare comunicate de presă și gestionarea relației cu mass-media;
 • Biblioteca cu peste 43.500 volume;
 • Periodicul „Cercetări marine” trimis în peste 200 de institute, din 60 de țări;
 • Asigură exercitarea managementului Rezervației Marine Vama Veche - 2 Mai (ROSCI0269), coordonează activitatea grupului de elevi Junior Rangers din Școala cu clasele I-VIII din localitatea 2 Mai;
 • Marketing/Management Programe: coordonare activitate departament marketing, management, proiecte; Identificare surse de finanțare, pregătire propuneri de proiecte etc.;
 • Managementul calității: asigură implementarea standardelor de calitate ISO;
 • Politici maritime, ICZM: propuneri privind Strategia naţională pentru gestionarea integrată a zonei costiere; rapoarte anuale pentru grupul consultativ ICZM din cadrul Comisiei Mării Negre; Planificare maritimă spațială.

Compartimentul IT
asigură următoarele servicii - suport pentru activitatea de cercetare-dezvoltare a INCDM:

 • infrastructura comunicaţiilor (routere, switch-uri, servere, etc.);
 • servicii de comunicaţie (web, e-mail, FTP, etc.);
 • suport de bază şi operaţional pentru activităţile de cercetare-dezvoltare din Institut (proiectarea şi implementarea de servicii specifice IT în cadrul proiectelor - site-uri web pentru proiectele de cercetare, accesul la servicii de resurse, etc);
Responsabilităţi principale:
 • managementul şi mentenanţa echipamentelor care ţin de infrastructura comunicaţiilor;
 • managementul şi mentenanţa serverelor şi serviciilor din Institut;
 • mentenanţa şi administrarea parcului de calculatoare din Institut (instalarea şi particularizarea sistemelor de operare pentru calculatoarele nou achiziţionate; instalarea de aplicaţii specifice; consultanţă şi service pentru utilizatorii din Institut);
 • procesări de date (matematic/statistic).

Departamentul Logistic

Compartimentul Nave

Compartimentul Parc Auto

Activitate de cercetare - departamente suport:

 • Birou Resurse Umane
 • Compartiment Juridic
 • Compartiment Audit Intern
 • Compartiment Sisteme de Management Integrat
 • Compartiment Protecţia Muncii, PSI, ISCIR
 • Secretariat CNZC, Secretariat CNRO
 • Departamentul Financiar-Contabil: Compartiment Investiţii/Achiziţii, Compartiment Administrativ