Consiliul de Administraţie

Componența Consiliului de Administrație al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”, numit prin Ordinul Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 21394/2022

  1. TIMOFTE Florin – presedinte, Director General al I.N.C.D.M. "Grigore Antipa" Constanța;
  2. NIȚĂ Victor Nicolae – membru, Președinte al Consiliului Științific al I.N.C.D.M. "Grigore Antipa" Constanța;
  3. CAZAC Liliana – membru, Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
  4. BARBOȘANU Dragoș-Andrei – membru, Reprezentant al Ministerului Finanțelor
  5. GERU Gabriel – membru, Reprezentant al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
  6. NICOLA Anamaria – membru, Specialist, Universitatea din București
  7. MILEA Viorel – membru, Specialist, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Ordinul de ministru cu privire la componența Consiliului de Administrație

Declaraţiile de avere şi interese ale membrilor Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, în completarea Legii nr. 144/2007.

         Adresa MCID