Anunțuri / Angajări

 5 Decembrie 2023
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:

Economist - 1 post, normă întreagă, perioadă nedeterminată
Condiții de înscriere:
 • studii superioare economice la o instituție de învățământ superior în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime minimă în domeniul financiar contabil de 3 ani;
 • cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul financiar - contabil;
 • cunoștințe avansate de operare pe calculator;
 • cunoașterea limbii engleze, scris și vorbit, nivel mediu;
 • capacitate de asimilare a cunoștințelor noi și de implementare a acestora în activitatea zilnică;
 • acuratețe, rapiditate, orientare spre rezultate, atenție distributivă;
 • foarte bune abilități de comunicare și capacitate de a lucra în echipă;
 • experiența ca manager financiar și/sau expert financiar în proiecte cu finanțare europeană sau de la bugetul statului constituie avantaj.
Dosarele de concurs se depun la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M, Bd. Mamaia nr. 300, Constanța, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului.
Data limită de depunere a dosarelor: 5 Ianuarie 2024
Selecția dosarelor se va face în data de 8 Ianuarie 2024
Afișarea rezultatelor selecției de dosare se va face în data de 8 Ianuarie 2024, orele 15.30
Contestațiile rezultatelor selecției de dosare se vor face în data de 9 Ianuarie 2024
Răspunsul la eventualele contestații va fi afișat în data de 10 Ianuarie 2024

   Copia anunțului din ziarul "Adevărul"
   Documentele necesare participării la concurs
   Detalii privind concursul și Bibliografia pentru concurs
   Modelul cererii pentru înscriere la concurs

Concursul pentru ocuparea postului de economist (probă scrisă și interviu) va fi organizat în data de 11.01.2024, începând cu ora 10.30 AM, la sediul I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanța.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M, la tel. 0241-540.870 - int 129 sau de pe site-ul www.rmri.ro, secțiunea despre noi anunțuri/angajări.

Data publicării anunţului pe site: 05.12.2023, 13:50 EET.09 Octombrie 2023
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina „Grigore Antipa”, cu sediul in Constanta, Bd. Mamaia nr. 300anunta organizarea concursurilor pentru ocuparea a doua posturi vacante dupa cum urmeaza:

1. 1 post de asistent cercetare in biologie /ecologie si protectia mediului in cadrul Departamentului Ecologie si Biologie Marina, norma intreaga, perioada nedeterminata in, care sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 • studii superioare, specialitatea biologie sau ecologie si protectia mediului, absolvite cu diploma de licenta/master in cadrul unei institutii de invatamant acredidate in conditiile legii;
 • cunostinte avansate de operare calculator;
 • cunoasterea limbii engleze, scris si vorbit nivel mediu;
 • capacitate de asimilare a cunostintelor noii si de aplicare a acestora in activitatea zilnica;
 • foarte bune abilitati de comunicare si capacitate de a lucra in echipa.
2. 1 post de tehnician in cadrul Departamentului Oceanografie Chimica si Poluare Marina norma intreaga, perioada nedeterminata in, care sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 • studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat in cadrul unei institutii de invatamant acreditate in conditiile legii;
 • cunoasterea tematicii si bibliografiei mentionate in anunt; capacitate de lucru in laborator/pe teren;
 • cunostinte medii privind lucrul pe calculator;
 • abilitati de comunicare si de lucru in echipa.

Dosarele de concurs se depun in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M., Bd. Mamaia nr. 300, Constanta.
Data limită de depunere a dosarelor este 16 noiembrie 2023
Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Resurse Umane al I. N. C. D. M., la tel. 0241-540.870/ int 129 sau de pe site-ul www.rmri.ro, secțiunea despre noi anunturi/angajari.

Documente:
Data publicarii anuntului pe site: 2023-10-09 15:30 EEST


Data publicarii rezultatului pe site: 2023-11-24 13:30 EET


Data publicarii rezultatelor finale pe site: 2023-12-04 14:50 EET17 August 2023
Institutul Național de Cercetare -Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300 anunță organizarea concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent cercetare, norma întreagă, perioada nedeterminată, în domeniul, Științele Pamântului și Atmosferei, care să îndeplineasca urmatoarele condiții:

 • - Absolvent al unei facultăți de profil (Geologie, Geografie, Știinta Mediului);
 • - Experiență în domeniu minim 2 ani;
 • - Disponibilitate pentru deplasări și muncă pe teren și pe mare (navă și barcă);
 • - Certificat medical, apt fizic;
 • - Noțiuni de nivel mediu utilizare MS Office;
 • - Cunostințe de limba engleza nivel mediu (B1, B2).
Constituie un avantaj:
 • - Experiența în domeniul hidrologiei marine și al hidrodinamicii zonei costiere;
 • - Cunoașterea unui software dedicat GIS (de preferat ArcGIS), cel puțin nivel incepator;
 • - Cunoștințe în utilizarea echipamentelor de colectare date în teren (GPS, nivelă topografica, ecosondă, drone) și a metodologiilor de lucru specifice activitatilor.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariției anunțului, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M., Bd. Mamaia nr. 300, Constanța. Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M., la tel. 0241-540.870 /int. 129 sau de pe site-ul www.alpha.rmri, secțiunea despre noi, anunțuri/angajări.
Data publicarii anuntului pe site: 2023-08-17 T 10:05 EEST


Data publicarii rezultatului pe site: 2023-10-10 T 11:55 EEST11 August 2023
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum urmează:

Economist - 1 post, normă întreagă, perioadă nedeterminată
Condiții de înscriere:
 • studii superioare economice la o institutie de învățământ superior în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime minimă în domeniul financiar contabil de 3 ani;
 • cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul financiar - contabil;
 • cunoștințe avansate de operare calculator;
 • cunoașterea limbii engleze, scris și vorbit nivel mediu;
 • capacitate de asimilare a cunoștințelor noi și de implementare a acestora în activitatea zilnică;
 • acuratețe, rapiditate, orientare spre rezultate, atenție distributivă;
 • foarte bune abilități de comunicare și capacitate de a lucra în echipă;
 • experiența ca manager financiar și/sau expert financiar în proiecte cu finanțare europeană sau de la bugetul statului constituie un avantaj.
Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data apariției anunțului la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M, Bd. Mamaia nr. 300, Constanța.
Data limită de depunere a dosarelor: 4 Septembrie 2023

   Procesul verbal de selectare a dosarelor depuse

   Documentele necesare participării la concurs
   Bibliografia pentru concurs
   Modelul cererii pentru înscriere la concurs

Concursul pentru ocuparea postului de economist va fi organizat în data de 08.09.2023, începând cu ora 10.00 AM, la sediul I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanța.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M, la tel. 0241-540.870 - int 129 sau de pe site-ul www.rmri.ro, secțiunea despre noi anunțuri/angajări.

Data publicării anunţului pe site: 11.08.2023, 12:30 EEST.28 Iunie 2023
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum urmează:

Asistent de asistent cercetare în ramura de știință, Științele pământului și atmosferei, 2 posturi, normă întreagă, perioadă nedeterminată
Condiții de înscriere:
 • Absolvent al unei facultăți de profil (Geologie, Geografie, Știința mediului);
 • Experiență în domeniu de minim 2 ani;
 • Disponibilitate pentru deplasări și muncă pe teren și mare (navă și barcă);
 • Certificat medical care să ateste că este apt fizic;
 • Notiuni de nivel mediu utilizare MS Office;
 • Cunoștințe de limba engleză, nivel mediu (B1, B2);
 • Constituie un avantaj:
  • Experiența în domeniul hidrologiei marine și al hidrodinamicii zonei costiere;
  • Cunoașterea unui soft dedicat GIS (de preferință ArcGIS), cel puțin nivel începător;
  • Cunoștințe în utilizarea echipamentelor de colectare date în teren (GPS, nivelă topografică, ecosondă, drone) și a metodologiilor de lucru specifice activităților.
   Copia anunțului din ziar poate fi consultată aici
   Documentele necesare participării la concurs
   Bibliografia pentru concurs
   Modelul cererii pentru înscriere la concurs

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariției anunțului la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M, Bd. Mamaia nr. 300, Constanța.

   Procesul verbal de selectare a dosarelor depuse

Concursul va avea loc pe data de 03.08.2023, începând cu ora 10.30 AM.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M, la tel. 0241-540.870 - int 129 sau de pe site-ul www.rmri.ro, secțiunea despre noi anunțuri/angajări.

Data publicării anunţului pe site: 28.06.2023, 12:00 EEST.

Data actualizării anunţului: 01.08.2023, 11:40 EEST.25 Mai 2023
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante, după cum urmează:

Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale - 1 post, normă întreagă, perioadă nedeterminată
Condiții de înscriere:
 • studii medii într-un domeniu tehnic, absolvite cu diplomă de bacalaureat în condițiile legii;
 • vechime în domeniul solicitat de minim 2 ani;
 • disponibilitate pentru program flexibil;
 • deținerea unei diplome de calificare fochist clasa C, acreditată în condițiile legii, constituie avantaj;
Dosarele de concurs se depun în termen de 15 zile de la data apariței anunțului la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M, bd. Mamaia nr. 300, Constanța.

Economist - 1 post, normă întreagă, perioadă nedeterminată
Condiții de înscriere:
 • studii superioare economice la o institutie de învățământ superior în cadrul unei facultăți acreditate în condițiile legii, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime minimă în domeniul financiar contabil de 3 ani;
 • cunoașterea temeinică a legislației care reglementează activitatea în domeniul financiar - contabil;
 • cunoștințe avansate de operare calculator;
 • cunoașterea limbii engleze, scris și vorbit nivel mediu;
 • capacitate de asimilare a cunoștințelor noii și de implementare a acestora în activitatea zilnică;
 • acuratețe, rapiditate, orientare spre rezultate, atenție distributivă;
 • foarte bune abilități de comunicare și capacitate de a lucra în echipă;
 • experiența ca manager financiar și/sau expert financiar în proiecte cu finanțare europeană sau de la bugetul statului constituie un avantaj.
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariției anunțului la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M, Bd. Mamaia nr. 300, Constanța.

   Bibliografia pentru concurs

Concursul pentru ocuparea postului de economist va fi organizat în data de 17.07.2023, începând cu ora 10.00 AM, la sediul I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanța în Sala de Consiliu Mică.

Procesul verbal de selecție a dosarelor

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M, la tel. 0241-540.870 - int 129 sau de pe site-ul www.rmri.ro, secțiunea despre noi anunțuri/angajări.

Data publicării anunţului pe site: 25.05.2023, 13:50 EEST.

Data actualizării anunţului: 12.06.2023, 14:00 EEST.8 Mai 2023
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, specializarea geografie și protecția mediului, după cum urmează:

Asistent de cercetare în geografie/ecologie și protecția mediului, normă întreagă, perioadă determinată.
Cerințele postului:
 • Studii superioare, specialitatea geografie/ecologie și protecția mediului, absolvite cu diplomä de licență/master în cadrul unei instituții de invățământ acredidate în condițiile legii;
 • Media anilor de studii + licență să fie de minim 07.50;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • Cunoștințe avansate de operare pe calculator;
 • Abilități de comunicare, capacitate de a lucra în echipă;
 • Motivare pentru activitatea de cercetare;
 • Participarea la diferite activități suport specifice departamentului în cadrul căruia urmează să desfășoare activitatea.
   Copia anunțului din ziar poate fi consultată aici
   Documentele necesare participării la concurs
   Bibliografia pentru concurs
   Modelul cererii pentru înscriere la concurs

Concursul pentru ocuparea postului va fi organizat în data de 15.06.2023, începând cu ora 10.00 AM
Rezultatele concursului pentru Asistent de Cercetare în geografie/ecologie și protecția mediului, normă întreagă, perioadă determinată: pot fi consultate aici

Dosarele de concurs se depun în termen de 15 zile lucrătoare începând din ziua publicării anunțului pe platformele de publicitate conform legii (ziar/site/avizier,etc.), la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanta, Bd. Mamaia nr. 300, Constanta.
Informații suplimentare se pot obține de la I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanța, la tel. 0241-540.870/ interior 129 - Birou Resurse Umane - sau de pe site-ul instituției: www.rmri.ro, secțiunea despre noi/anunturi/angajări sau de la avizierul institutului.

Data publicării anunţului pe site: 08.05.2023, 14:10 EEST.

Data actualizării anunțului: 12.06.2023, 13:50 EEST.5 Aprilie 2023
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi în domeniul cercetării marine, după cum urmează:

Cercetător științific gradul II, 2 (două) posturi:
 • un post în domeniul Ingineria Resurselor Vegetale și Animale, specialitatea zootehnie (acvacultură);
 • un post în domeniul Ingineria Resurselor Vegetale și Animale, specialitatea inginerie industrială (pescuit);
   Copia anunțului din ziar poate fi consultată aici
   Metodologia concursului
Concursul se va desfășura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariției anunțului, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa”, bd. Mamaia nr. 300, Constanța.
Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane al institutului, la tel. 0241-540.870/ int 129 sau de pe site-ul www.rmri.ro, secțiunea Despre Noi Anunțuri/Angajări.

Data publicării anunţului pe site: 05.04.2023, 14:50 EEST.3 Aprilie 2023
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, specializarea ecologie și protecția mediului, după cum urmează:

Asistent cercetare în geografie/ecologie și protecția mediului, normă întreagă, perioadă determinată.
Cerințele postului:
 • Studii superioare, specialitatea geografie/ecologie și protecția mediului, absolvite cu diplomä de licență/master în cadrul unei instituții de invățământ acredidate în condițiile legii;
 • Media anilor de studii + licență să fie de minim 07.50;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • Cunoștințe avansate de operare pe calculator;
 • Abilități de comunicare, capacitate de a lucra în echipă;
 • Motivare pentru activitatea de cercetare;
 • Participarea la diferite activități suport specifice departamentului în cadrul căruia urmează să desfășoare activitatea.
   Copia anunțului din ziar poate fi consultată aici
   Documentele necesare participării la concurs
   Bibliografia pentru concurs
   Modelul cererii pentru înscriere la concurs
   Calendarul concursului

Dosarele de concurs se depun în termen de 15 zile lucrătoare începând din ziua publicării anunțului pe platformele de publicitate conform legii (ziar/site/avizier,etc.). Informații suplimentare se pot obține de la I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanța, la tel. 0241-540.870/ interior 129 - Birou Resurse Umane - sau de pe site-ul instituției: www.rmri.ro, secțiunea despre noi/anunturi/angajări sau de la avizierul institutului.

Data publicării anunţului pe site: 03.04.2023, 13:10 EEST.1 Martie 2023
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru ocuparea funcției de director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 576 din 26 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial nr. 655 din 26 august 2016, Partea I.


13 Martie 2023
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi în domeniul cercetării marine, după cum urmează:

Cercetător științific gradul II:
 • 1 post, domeniul Ingineria Resurselor Vegetale și Animale, specialitatea Biotehnologii, Bioresurse Acvatice;
   Copia anunțului din ziar poate fi consultată aici
   Metodologia concursului poate fi consultată aici

Concursul se va desfășura conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariției anunțului, la Biroul Resurse Umane al I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Bulevardul Mamaia nr. 300, Constanța.
Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane al INCDM "Grigore Antipa", la tel. 0241-540870/int. 129 sau de pe site-ul instituției: www.rmri.ro, Despre noi, meniul Anunțuri/Angajări.

Data publicării anunţului pe site: 13.03.2023, 12:40 EET.31 Ianuarie 2023
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”,
cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 300,
anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant, după cum urmează:

 • LĂCĂTUȘ MECANIC de întreținere și reparații universale (1 post)- normă întreagă, perioadă nedeterminată.
 • Conditii de inscriere:
  • studii medii într-un domeniu tehnic, absolvite cu diplomă de bacalaureat în condițiile legii;
  • vechime în domeniul solicitat de minim 2 ani;
  • disponibilitate pentru program flexibil;
  • deținerea unei diplome de calificare fochist clasa C, acreditată în condițiile legii, constituie avantaj;
Perioada de înscriere a fost prelungită până vineri 17 februarie 2023.
   Copia anunțului din ziar poate fi consultată aici

Informatii suplimentare se pot obtine de pe site-ul:www. rmri. ro, sectiunea despre noi/anunturi/angajari sau la telefon 0241/540.870 int. 129-Birou Resurse Umane

Data publicării anunţului pe site: 30.01.2023, 12:40 EET.

Data actualizării anunţului: 14.02.2023, 11:00 EET.