Cele mai recente proiecte

 
Proiecte naționale:

Program NUCLEU: Studierea aprofundată a ecosistemului MARin și valorificarea inteligentă a resurselor acestuia prin inTegrarea principiilor BLUE Economy, acronim SMART-BLUE, cod PN2323, 2023-2026 Raport anual pe anul 2023
Program NUCLEU: Consolidarea fundamentelor științifice, tehnice și tehnologice în scopul protecției ecosistemului marin, dezvoltăriisustenabile a activităților maritime și prin implementarea specializărilor inteligente - INTELMAR (2019-2022) Raport final al programului NUCLEU 2019 - 2022

Alte proiecte cu finanțare națională:

ADER 14.1.2: Cercetări privind influența schimbărilor hidroclimatice asupra stocurilor și migrației cârdurilor de scrumbie de Dunăre - Alosa immaculata de la gurile Dunării până la barajul Porțile de Fier 2 (2023-2026)
Studiu privind programul de monitoring integral al ecosistemului marin Marea Neagră conform cerințelor Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin (2008/56/CE) (2023-2024)
Mobilitate - proiect de mobilitate pentru cercetători cu experiență din diaspora - Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a cercetării, Dezvoltării și Inovării (2023)
Proiecte Complexe realizate în consorții: Dezvoltarea de aplicații de securitate pe baza tehnologiilor experimentale complexeutilizate în studiul radiației cosmice - Dexter (2018-2021)

Proiecte C&D realizate cu finanțare europeană:

POPAM prin ANPA: Servicii pentru realizarea și implementarea Programului Național pentru Colectarea Datelor din sectorul pescăresc al României (2023-2024)
POPAM: Suport științific și informațional pentru stimularea creșterii albastre prin alocarea zonelor de acvacultură la Marea Neagră - CreAZA (2022-2023)
POCA: SIPOCA 608 Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul protecției mediului marin în ceea ce priveștemonitorizarea, evaluarea, planificarea, implementarea și raportarea cerințelor stabilite în Directiva Cadru Strategia Marină și pentru gospodărirea integrată a zonei costiere, cod SMIS 127598 (2019-2023)
POIM: Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE (2019-2023)
POIM: Revizuirea planului de Management și a Regulamentului RBDD, cod SMIS 123322 (2019-2023)

CINEA/EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-2-BLACK: Building Response Frameworks under existing and new Marine Pollution Challenges in the Black Sea - RESPONSE(2023-2026)
CINEA/EMAF/2021/3.1.2/05/DI2.882080-SC06: Assessing spillover from marine protected areas to adjacent fisheries: Mediterranean and Black Seas - SPILLOVER-MED (2023-2025)
CINEA/EMFF: Mappinf of Marine Protected Areas and their Associated Fishing Activities: Mediterranean and Black Seas - MAPAFISH-MED (2022-2024)
ACCOBAMS: Implementing ACCOBAMS best practices in post-mortem investigations on stranded andby-caught cetaceans from Romanian shore and ingested marine litter monitoring - PONTICCET (2023-2024)

FAO: AramisFish 2: Letter of Agreement between the Food and Agriculture Organization of the United Nations and NIMRD ”Grigore Antipa“ for provision of Awareness-raising, data collection and test of mitigation measures in selected fisheries in Romania (2023-2024)
FAO: AramisFish: Letter of Agreement between the Food and Agriculture Organization of the United Nations and NIMRD ”Grigure Antipa“ for provision of Awareness-raising, data collection and test of mitigation measures in selected fisheries in Romania (2023)

HORIZON Europe: Observing and mapping marine ecosystems - Next Generation tools - OBAMA-NEXT (2023-2026)
HORIZON Europe: Achieving good environmental status for maintaining ecosystem services by assessing integrated impacts of cumulative pressure - GES4SEAS (2022-2026)
HORIZON Europe: Improved science-based maritime spatial planning to safeguard and restore biodiversity in a coherent European MPA Network - MSP4BIO (2022-2025)

HORIZON 2020: Integrated digital framework for comprehensive maritime data and information services - ILIAD (2022-2025)
HORIZON 2020: Developing Optimal and Open Research Suport for the Black Sea - DOORS (2021-2025)
HORIZON 2020: Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems - BRIDGE-BS (2021-2025)
HORIZON 2020: Coordination of marine and maritime research and Innovation in the Black Sea - BLACK SEA CONNECT (2019-2023)
HORIZON 2020: European Quality Controlled Harmonisation Assuring Reproducible Monitoring and assessment of plastic pollution - EUROqCHARM (2020-2023)
HORIZON 2020: Earth Observation services for Fishery, bivalves Mariculture and oysterground restoration along European Coasts - FORECOAST (2019-2021)
HORIZON 2020: Collaborative and Sea Integration Platform - COASTAL (2018-2022)

ESA: Black Sea and Danube Regional Initiative: Black Sea Coastal Zone Management - EO4CZM (2020-2023)
ESA: Black Sea and Danube Regional Initiative: Black Sea Environmental Protection - E04BSP (2020-2023)
ESA: An Earth Observation Data Exploitation Platform for Science and Innovation in the Black Sea - EO4SIBS (2019-2023)
MERCATOR OCEAN: Safe navigation in the Western BLack SEa BaSins - SafeBLESS (2023-2025)
MERCATOR OCEAN: System of Romanian Coastal monitoring - Syroco (2023-2024)

NATO Science for Peace Multi-Year Project - Control of Black Sea Safety and Pollution Risks using Numerical Models (2-23-2026)

EASME/EMFF/2020/OP/021 (EMFF/2020/3.2.4 Lots 1-2-3): Framework Contract for the provision of scientific advice for the Mediterranean and Black Seas, CONTRACT No. 3 Quality checking of Mediterranean and Black Sea data and training for Member State experts - QualiTrain (2022-2024)
EASME/EMFF/2020/OP/021 (EMFF/2020/3.2.4 Lots 1-2-3): Framework Contract for the provision of scientific advice for the Mediterranean and Black Seas - Med&BS RDBFIS-II (2023-2025)
EASME/EMFF: EMODNET Data Ingestion 3, Contract CINEA/EMFAF/2021/3.4.10/02/SI2.868290 (2022-2024)
EASME/2020/OP/0006: Climate infrastructureand EnvClimate Infrastructure and Environment Executive Agency - EMODNET Bathimetry (2021-2023)
EASME/2019/OP/0003: European Marine Observation and Data Network - EMODNET Chemistry 5, EASME/EMFF/2018/1.3.1.8/Lot 4/SI2.810314 (2021-2023)
EASME/EMFF/2016/006: EMODNET Biology Phase IV contract nr. 2019/1.3.1.9/SI2.837974 - Biology (2021-2023) EMODNET Biology (2019-2023)
EASME: Streamlining the establishment of regional work plans in the Mediterranean and Black Sea - STREAMLINE (2021-2022)
EASME: Synthesis of the landing obligation measures and discard rates for the Mediterranean and Black Sea - MedBLAND (2020-2021)
EASME: Cross-border Maritime Spatial Planning for Black Sea - Bulgaria and Romania - MARSPLAN-BS II (2019-2021)

Erasmus+: Surveying & Maritime Internet of Things Education - SMARTSEA (2019-2022)

EC-DG Env: Support MSFD implementation in the Black Sea through establishing a regional monitoring system of cetacean (D1) and noise monitoring (D11) for achieving GES - CeNoBS (2019-2021)

CBC JOP Black Sea Basin 2014-2020: Raising Public Awareness and Reducing Marine Litter for Protection of the Black Sea Ecosystem - LitOUTer (2020-2023)
CBC JOP Black Sea Basin 2014-2020: Assessing the vulnerability of the Black Sea marine ecosystem to human pressure - ANEMONE (2018-2021)

Proiecte C&D realizate cu finanțare de la agenți economici:

OMV PETROM: Servicii de elaborare a documentației tehnice pentru obținerea acordului de mediu și a avizului de gospodărire a apelor, a raportului de monitorizare a ecosistemului pe perioada de forare a unei sonde offshore, testarea apei din Marea Neagră la diverse adâncimi (2022-2023)
OMV PETROM: Eco-toxicity preliminary assessment OMV DREAM (2023)
OMV PETROM: Eco-toxicity preliminary OMV ChampionX Test 1 (2023)
OMV PETROM: Eco-toxicity tests for enviro permit ND OMV ChampionX Test 2 (2023)
OMV PETROM: Testarea toxicității ND-Acute (2023)
OMV PETROM: Testarea toxicității ND Chronic-Report CO (2023-2024)
VAN OORD: Servicii în domeniul lucrărilor de mediu pentru proiectul “Protecția și reablilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Eforie” - Van Oord Dredging and Marine Contractors by Rotterdam, sucursala Constanța (2023)
VAN OORD: Servicii de specialitate în domeniul lucrărilor de mediu pentru proiectul “Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Eforie” - Van Oord 2 Dredging and Marine Contractors by Rotterdam, Sucursala Constanța (2023)
DIALEX CANADA: Servicii de efectuare analize probe apă și pește, contract 36/02.05.2023 (2023)