Educaţie ecologică

Ce este Educaţiei de Mediu ?
Pâna în prezent, s-au dat numeroase definiţii educaţiei de mediu. Stapp et al. (1969), Gigliotti (1990) arătau că educaţia de mediu poate fi “orientată către crearea unui grup de persoane dispuse să ţină seama de mediul biofizic şi problemele sale asociate, să fie conştiente cum să ajute la rezolvarea problemelor şi motivate să lucreze în acest sens”.

Recent, în 1996, în Raportul pregătit pentru Congresul SUA de către Consiliul Naţional al Educaţiei de Mediu se defineşte educaţia de mediu ca “un proces de învăţare care creşte înţelegerea şi conştientizarea oamenilor privind mediul şi schimburile asociate, dezvoltă abilităţile necesare acestei provocări ţi încurajează aceste atitudini, motivaţii, implicări pentru a se lua decizii bine documentate şi a se acţiona responsabil”.

În acord cu Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN), educaţia de mediu este privita ca un proces care recunoaşte valorile şi clarifică acele concepte care vor dezvolta abilităţi şi atitudini necesare pentru înţelegerea şi aprecierea interrelaţiilor dintre oameni, cultura lor şi mediul înconjurător. Educaţia de mediu determină luarea acelor decizii în comportamentul faţă de acele probleme referitoare la calitatea mediului înconjurător”.

Ce îşi propune Educaţia de Mediu ?

Definirea obiectivelor educaţiei de mediu diferă de la o ţară la alta, dar în general sunt bazate pe următoarele principii de bază:

  • Educaţia de mediu încorporează componenta umană în explorarea problemelor de mediu şi în găsirea soluţiilor;
  • Esenţa educaţiei de mediu este bazată pe principii ştiintifice, privind înţelegerea sistemelor sociale şi ecologice;
  • Acesta este un sistem de valori care se construieşte conştient;
  • Este săvârşită de acţiuni publice şi private.

Obiectivele educaţiei de mediu sunt:

  • Participarea: de a furniza indivizilor, grupurilor şi societăţii posibilitatea de a fi activ implicaţi în exercitarea abilităţilor lor la diferite niveluri, în dezvoltarea durabilă.
  • Înţelegerea: de a ajuta indivizii, grupurile şi societatea să câştige experienţa şi o buna înţelegere în cunoaşterea şi competenţele cerute de dezvoltarea durabilă.
  • Promovarea valorilor: de a ajuta indivizii, grupurile şi societatea să dobândească percepţia în problemele legate de durabilitate, precum şi un set de valori cu ajutorul cărora să evalueze căile cele mai potrivite de punere în aplicare a dezvoltării durabile.
  • Dezvoltarea abilităţilor: de a ajuta indivizii, grupurile şi societatea să dobândească competente si abilitati pentru a fi apti de a identifica si anticipa problemele de mediu si de a lucra cu altii pentru a le rezolva, minimiza si preveni.
  • Dezvoltarea constiintei: de a crea o înţelegere generală a impactului şi efectelor unui comportament sau stil de viaţă, atât pe plan local cât şi global, pe termen scurt şi termen lung.