Cele mai recente proiecte

 
Proiecte naționale:

Program NUCLEU: Consolidarea fundamentelor științifice, tehnice și tehnologice în scopul protecției ecosistemului marin, dezvoltăriisustenabile a activităților maritime și prin implementarea specializărilor inteligente - INTELMAR (2019-2022) Raport final al programului NUCLEU 2019 - 2022
Proiecte Complexe realizate în consorții: Structuri geologice subacvatice favorabile generării și acumulării de metan biogen -procese geobiochimice asociate - uBioGas (2018-2021)
Proiecte Complexe realizate în consorții: Valorificarea bioresurselor din zona Mării Negre prin dezvoltarea și aplicarea de biotehnologii inovatoare pentru obținerea unor preparate farmaceutice, cosmeceutice și bioregeneratoare - INOBIOMAR (2018-2021)
Proiecte Complexe realizate în consorții: Dezvoltarea de aplicații de securitate pe baza tehnologiilor experimentale complexeutilizate în studiul radiației cosmice - Dexter (2018-2021)

Proiecte C&D realizate cu finanțare europeană:

POPAM prin ANPA: Servicii pentru realizarea și implementarea Programului Național pentru Colectarea Datelor din sectorulpescăresc al României (2021)
POIM: Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare aspeciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza Articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE (2019-2022)
POIM: Revizuirea planului de Management și a Regulamentului RBDD (2019-2021)
POCA: Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul protecției mediului marin în ceea ce privește monitorizarea,evaluarea, planificarea, implementarea și raportarea cerințelor stabilite în Directiva Cadru Strategia Marină și pentru gospodărireaintegrată a zonei costiere (2019-2022)
EASME: EMODNET Data Ingestion 2 (2019-2021)
EASME: EMODNET Chemistry (2019-2021)
EASME: EMODNET Bathymetry: High resolution seabed mapping (2021-2022)
EASME: EMODNET Biology (2019-2023)
EASME: Cross-border Maritime Spatioanl Planning for Black Sea - Bulgaria and Romania - MARSPLAN-BS II (2019-2021)
EASME: Streamlining the establishment of regional work plans in the Mediteranean and Black Sea - STREAMLINE (2021-2022)
EASME: Synthesis of the landing obligation measures and discard rates for the Mediterranean and Black Sea - MedBLAND (2020-2021)
ESA: An Earth Observation Data Exploitation Platform for Science and Innovation in the Black Sea - EO4SIBS (2019-2021)
ESA: Black Sea and Danube Regional Initiative: Black Sea Coastal Zone Management - EO4CZM (2020-2022)
ESA: Black Sea and Danube Regional Initiative: Black Sea Environmental Protection - E04BSP (2020-2022) Erasmus+: Surveying & Maritime Internet of Things Education - SMARTSEA (2019-2022)
HORIZON 2020: European Quality Controlled Harmonisation Assuring Reproducible Monitoring and assessment of plastic pollution -EUROqCharm (2020-2023)
HORIZON 2020: Collaborative and Sea Integration Platform - COASTAL (2018-2022)
HORIZON 2020: Coordination of marine and maritime research and Innovation in the Black Sea (2019-2022) - BLACK SEA CONNECT
HORIZON 2020: Earth Observation services for Fishery, bivalves Mariculture and oysterground restoration along European Coasts - FORECOAST (2019-2021)
HORIZON 2020: Raising Public Awareness and Reducing Marine Litter for Protection of the Black Sea Ecosystem - LitOUTer (2020-2022)
HORIZON 2020: Developing Optimal and Open Research Suport for the Black Sea - DOORS (2021-2024)
HORIZON 2020: Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems - BRIDGE(2021-2024)
CE-DG Env: Support MSFD implementation in the Black Sea through establishing a regional monitoring system of cetacean (D1) andnoise monitoring (D11) for achieving GES - CeNoBS (2019-2021)
CBC JOP Black Sea Basin 2014-2020: Assessing the vulnerability of the Black Sea marine ecosystem to human pressure - ANEMONE(2018-2021)
HORIZON Europe: Improved science-based maritime spatial planning to safeguard and restore biodiversity in a coherent European MPA Network - MSP4BIO (2022 - 2025)
HORIZON Europe: Achieving good environmental status for maintaining ecosystem services by assessing integrated impacts of cumulative pressures - GES4SEAS (2022 - 2026)
HORIZON Europe: Observing and mapping marine ecosystems – Next Generation Tools - OBAMA-NEXT (2022 - 2026)
Horizon Europe: INTEGRATED DigitaL Framework FOR Comprehensive MARITIME DATA AND INFORMATION SERVICES - ILIAD (2022 - 2025)

Proiecte C&D realizate cu finanțare de la agenți economici:

OMV PETROM: Servicii de obținere a acordului de mediu pentru sonde offshore (2018-2021))
HALCROW: PROWATOX (final client EXXON): Proffesional services to perform Environmental Impact Assesment (EIA), permittingsupport and select environmental baseline studies for the Neptun deep project (2018-2021))
EXXON BENTOS: Studii de biologie suplimentare în teren/offshore, rezultate în urma Analizei informațiilor lipsă (Gap Anakysis):Monitorizarea componentei marine bentice în zona de coastă și în zona offshore (2021))
FAO: Letter of agreement for ""Rapa Whelk research surveys in the coastal waters of Romania" (2020-2021))
SEICA-EXXON: Studiu privind Impactul asupra Corpurilor de Apă (2021))