Proiecte naţionale

 • Influence of the river input on the chemical composition and the trophic state of the Romanian transitional and coastal waters with the view to the joint implementation of the Water and Marine Strategy Framework Directives
 • Crearea unei metodologii de utilizare a dispersanţilor în MareaNeagră, care să poată constitui baza elaborării unui cadru legislativ privind utilizarea dispersanţilor în Marea Neagră
 • Influenţa aportului fluvial asupra compoziţiei chimice şi a stării trofice a apelor tranzitorii şi costiere românesti în vederea implementării comune a Directivelor Cadru Apă şi Strategie Marină
 • Caracterizarea comunităţilor bentale şi planctonice de pe platoul continental românesc
 • Contract prestări servicii de observaţii asupra prezenţei mamiferelor marine în zone de lucru (în timpul activităţii de prospecţiune seismică din Blocul XV Midia şi Blocul EX-25 Luceafărul)
 • Reducerea impactului exploatării bioresurselor marine prin elaborarea de soluţii eficiente ecologic
 • ECOMAGIS
 • Contract de prestări servicii pentru realizarea unui “Studiu de mediu al zonei marine romîneşti şi al zonei de coastă”
 • Program Naţional de Colectare Date Pescăreşti 2011-2013
 • Research and Restoration of the Essential Filters of the Sea (REEFS)
 • Contract de prestari servicii nr. 2391/02.07.2012
  Contract de prestari servicii nr. 1881/01.06.2012

 • Servicii de monitorizare a impactului funcţionării CNE Cernavodă asupra biotei acvatice şi terestre, Contract nr. 2012 / 1078
 • Servicii pentru obţinerea acordurilor de mediu ( Contract Consultanţă nr. ROVOCON12-016)
 • Servicii pentru obţinerea acordurilor de mediu ( Contract Consultanţă nr. 18/07.01.2013)
 • Servicii pentru obţinerea acordurilor de mediu ( Contract Consultanţă nr. 380/01.02.2013)
 • Obţinerea informaţiilor actualizate necesare extinderii reţelei ecologice europene Natura 2000 (arii speciale de conservare) în zona marină românească