Proiecte în derulare

  • Coordination of Marine and Maritime Research and Innovation in the Black Sea
  • Imbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul protecției mediului marin în ceea ce privește monitorizarea, evaluarea, planificarea, implementarea și raportarea cerințelor stabilite în Directiva Cadru Strategia pentru mediul marin și pentru gospodărirea integrală a zonei costiere (POCA)