EUROPA -- Site-ul oficial al Uniunii Europene   Guvernul României  
Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale  

Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
"Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

Proiect POS — CCE, Axa 2, O.2.2.4, Proiect 219:
"Întărirea capacităţii operaţionale a INCDM
prin îmbunătăţirea managementului administrativ
şi a infrastructurii de comunicaţii în reţea — MADICO"

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe
cofinanţate de Uniunea Europeana
va invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro/ pagină nouă
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României