Proiecte cu fonduri structurale

  • Servicii de inventariere a speciilor prin pescuit ştiinţific şi servicii de determinare a dinamicii populaţiilor prin marcare şi recpatură
  • Servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor marine şi habitatelor costiere şi marine de interes comunitar din România