Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină
“Grigore Antipa”
Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanța (I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanța), situat la litoralul românesc al Mării Negre, are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale, aplicative și de dezvoltare tehnologică în domeniul oceanografiei, ingineriei marine și costiere, ecologiei și protecției mediului marin, precum și al gestionării resurselor vii la Marea Neagră sau alte zone marine de interes, pentru a răspunde cerințelor de interes național și internațional în zona economică exclusivă proprie, precum și obligațiilor impuse de aderarea României la convențiile internaționale de domeniu; este operatorul tehnic al rețelei naționale de monitoring fizic, chimic și biologic al apelor marine/costiere și de supraveghere a eroziunii litorale, fiind abilitat a propune ministerului coordonator reglementările de domeniu; asigură fundamentarea științifică a strategiei naționale în domeniul mediului marin și costier, pe baza rezultatelor activitatilor de cercetare-dezvoltare proprii, a activităților de cooperare regională și internațională.

Activități majore ale INCDM, de la înființare și în prezent:

 • expediții oceanografice în sectorul marin românesc și Zona Economică Exclusivă aferentă (anual cca, 60 - 80 zile/an);
 • expediții științifice naționale sau internaționale, în afara Mării Negre (Marea Mediterană, Libia, 1975/76, Oceanul Atlantic și Indian, 1975/1990);
 • programe vizând domenii de interes național și internațional:
  • monitoringul integrat al mediului marin și costier (sub coordonarea Ministerului Mediului);
  • conservarea ecosistemului marin și promovarea utilizării sale durabile (sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării);
  • protecția și dezvoltarea durabilă a resurselor marine vii (Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură);
  • protecția și conservarea delfinilor în apele marine românești (Ministerul Mediului, CE/LIFE NATURA, ACCOBAMS);
  • radioactivitate și radioecologie marină (Agenția Națională pentru Energie Atomică).

  

I.N.C.D.M. este înscris în ghidul CIESM
N.I.M.R.D. is listed in CIESM guide
CIESM Logo