Activităţi principale

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină (INCDM) “Grigore Antipa” Constanta are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale, aplicative şi de dezvoltare tehnologică în domeniul oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, ecologiei şi protecţiei mediului marin, precum şi al gestionării resurselor vii la Marea Neagră sau alte zone marine de interes, pentru a răspunde cerinţelor de interes naţional şi internaţional în zona economică exclusivă propie, precum şi obligaţiior impuse de aderarea României la convenţiile internaţionale de domeniu; este operatorul tehnic al reţelei naţionale de monitoring fizic, chimic şi biologic al apelor marine/costiere şi de supraveghere a eroziunii litorale, fiind abilitat a propune ministerului coordonator reglementările de domeniu; asigură fundamentarea ştiinţifică a strategiei naţionale în domeniul mediului marin şi costier, pe baza rezultatelor activităţilor de CD proprii, a activităţilor de cooperare regională şi internaţională; are numeroase responsabilităţi nationale şi internaţionale:

 • Centrul Naţional de Date Oceanografice şi de Mediu;
 • Sistem de avertizare timpurie şi atenuare a efectelor tsunami-urilor pentru Atlanticul de nord-vest, Marea Mediteranŧ şi mările conexe (IOC);
 • Operator naţional al sistemului de monitoring integrat fizic, chimic şi biologic al mediului marin;
 • Responsabilitatea ştiinţifică naţională pentru implementarea Directivei-Cadru privind Strategia Marină (MSFD);
 • Puncte focale în cadrul Comisiei Mării Negre pentru: Biodiversitate, Poluare, Poluare din surse de pe uscat, ICZM, Pescării şi alte resurse marine vii; Punct focal ACCOBAMS;
 • Centrul de Activitate Regional pentru probleme de mediu din domeniul pescăriilor şi managementul altor resurse marine vii;
 • Responsabilităţi ştiinţifice naţionale privind colectarea de date pescăreşti şi evaluarea resurselor marine vii;
 • Responsabil ştiintific naţional pentru Comisia Generală a Pescăriilor pentru Mediterana (GFCM);
 • Coordonator şi secretar al Secretariatului Internaţional pentru Europa de Sud - Est al Asociaţiei Balcanice de Mediu (B.EN.A);
 • Coordonator al centrelor de pregătire pentru profesii în domeniul mediului şi cel pescăresc;
 • Custode al Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai (ROSCI0269).