Centrul Regional de Activitate al Mării Negre pentru Aspecte de Mediu ale Pescuitului şi Managementul Altor Resurse Marine Vii

 

Centrul Regional de Activitate al Marii Negre pentru Aspecte de Mediu ale Pescuitului si Managementul Altor Resurse Marine Vii (RAC FOMLRM) a fost infiintat in 1994, bazandu-se pe Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" Constanta (ROMANIA) (INCDM). INCDM, fost Institutul Roman de Cercetari Marine, a fost infiintat in 1970. Institutul isi desfasoara activitatea sub coordonarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile. INCDM este principalul institut de cercetari marine si pescuit, raspunzand cerintelor nationale si internationale in domeniul stiintelor marine.

In acelasi timp, institutul este operatorul tehnic pentru reteaua de monitorizare marina (fizica, chimica si biologica) si pentru supravegherea eroziunii costiere. Personalul permanent este format din 115 angajati (15 doctori, 12 doctoranzi), care lucreaza in trei departamente operationale si alte trei departemente auxiliare:

 • Departamentul de Oceanografie si Inginerie Costiera;
 • Departamentul de Ecologie Marina si Protectia Mediului;
 • Departamentul de Resurse Marine Vii.

Institutul gazduieste urmatoarele patru puncte focale, corespunzatoare retelei centrelor de activitate pentru Marea Neagra: biodiversitate, evaluarea si monitoringul poluarii, poluarea de catre sursele de la tarm, metodologii pentru ICZM.

Adresa institutului:
incdm Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Marina
"Grigore Antipa"
900581 Constanta
Blvd Mamaia 300 ROMANIA
Tel.: +4.0241.543288; +4.0241.540870
Fax: +4.0241.831274
E-mail: rmri@alpha.rmri.ro, office@alpha.rmri.ro
Pagina web: www.rmri.ro

Sectoare de activitate
RAC FOMLRM coordoneaza si asigura suportul necesar si furnizeaza sustinerea tehnica si suportul programatic necesar pentru functionarea Grupurilor Consultative ale Comisiei Marii Negre in domeniul protejarii si reabilitarii ecosistemului marin pentru conservarea si folosinta indelungata a resurselor marine vii. Sectoare de lucru aditionale

 • Suport tehnic pentru implementarea cadrelor legale nationale si pentru conventii regionale si internationale: UNCLOS, ACCOBAMS, CITES, Conventia de la Bucuresti, etc.
 • Promovare managementului pescuitului bazat pe ecosistem si pe Codul FAO pentru gestionarea proviziilor;
 • Suport tehnic pentru implementarea directivelor EU sectoriale: Directiva Shellfish, Directiva Habitate, NATURA 2000, etc.;
 • Coordonarea studiilor de impact de mediu;
 • Recomandarea de masuri si politici in zona intersectoriala a mediului, pescuitului si acvaculturii.
Responsabilitati curente sub Comisia de Protectie a Marii Negre Impotriva Poluarii
 1. Recomandari si politici preliminare pentru:
  •   Realizarea conform legislatiei a instrumentelor de pescuit;
  •   Implementarea managementului pescuitului bazat pe ecosistem;
  •   Implementarea codului de conduita FAO;
  •   Intarirea relatiilor intre sectorul de pescuit si autoritatile de mediu (regionale si nationale);
  •   Masuri pentru prevenirea practicarii pescuitului ilegal;
  •   Acordarea cadrelor legal si institutional (sistem intarit special);
  •   Imbunatatirea managementului pescuitului prin metodologii armonizate (evaluare, indicatori, etc.);
  •   Imbunatatirea practicilor si tehnologiilor de acvacultura;
  •   Masuri pentru reducerea capturarii mamiferelor marine.
 2. Evaluarea eficientei sistemului de management al pescuitului si a impactului practicilor existente asupra ecosistemului marin.
 3. Schitarea proiectelor pentru protectia si reabilitarea resurselor marine vii si a habitatelor specifice.
 4. Asigurarea fluxului de informatii.
 5. Activitate ca organism de consultanta regional cu organizatii internationale.

DOTARE
Echipamente

 • Nava de cercetare Steaua de mare 1 (25 m lungime, 570 CP);
 • Salupa de supraveghere Marsuinul (8 m lungime, 150 CP);
 • Echipament CTD;
 • Echipament pentru supravegherea deplasarilor pentru studii ihtioplanctonului si studii juvenile, etc.;
 • Baza de date nationala pentru pescuit;
 • Baza de date nationala pentru delfini
 • Laboratoare specializate.Nava de cercetare Steaua de mare 1
Salupa de supraveghere Marsuinul

Lista de proiecte/activitati desfasurate sub BSEP (1992-2004)

 • 1994, BSEP. Acvacultura marina in regiunea Marii Negre (Evaluarea starii acvaculturii marine in regiune de o delegatie de experti internationala);
 • 1995, GESAMP. Specii oportuniste invadatoare si problema invaziei ctenoforului Mnemiopsis leidyi in Marea Neagra;
 • 1995, BSEP. Monitorizarea flotei de pescuit si a capacitatii de procesare;
 • 1996, BSEP. Diagnosticul analizei transfrontaliere a Marii Negre;
 • 1997, BSEP. Pregatirea proiectului: "Suport pentru integrarea sustinuta a Centrului de Activitati Pescaresti din Constanta, Romania";
 • 2004, BSERP. Brosura: cod de practici pescarii responsabile din Marea Neagra in cooperare cu TUDAV.
 • 2002-2004, Comisia Marii Negre. Varianta de lucru a documentelor de reglementare pentru pescuit si conservarea resurselor vii din Marea Neagra;
 • 2003-2004, Comisia Marii Negre. Lista speciilor a caror exploatare ar trebui reglementata. (Anexa IV la Protocolul pentru Biodiversitate si conservarea zonelor din Marea Neagra);
 • 2001-2004, Comisia Marii Negre. Contributia la rapoartele nationale sectoriale.
 • 2004 – BSERP/Comisia Marii Negre. Elaborarea metodologiei regionale pentru evaluarea speciilor pelagice si demersale de interes comercial.

Personalul operational al RAC FOMLRM
Personalul operational este constituit din urmatoarele persoane:
Personalul operational este sprijinit de echipa Departamentului de Resurse Marine vii, compus din 11 cercetatori si 7 tehnicieni (6 doctoranzi).
Nume/prenume Responsabilitati Domeniul de expertize E-mail
Dr. Simion NICOLAEV Director Managementul resurselor nicolaev@alpha.rmri.ro
Dr. Gheorghe RADU Expert Biologie piscicola (evaluarea stocurilor - pesti pelagici, modelare, surpraveghere) gradu@alpha.rmri.ro
Dr. Valodia MAXIMOV Expert Biologie piscicola (evaluarea stocurilor - pesti demersali, colectare de date) vmaximov@alpha.rmri.ro
Dr. Eugen ANTON Expert Biologie piscicola (evaluare si impact asupra delfinilor); eanton@alpha.rmri.ro
Dr. Tania ZAHARIA Expert Acvacultura marina (arii marine protejate, habitate marine) tzaharia@alpha.rmri.ro
Dr.Laurenta ALEXANDROV Expert Expert acvacultura (lacuri litorale) lalexandrov@alpha.rmri.ro
Dr. Cornel URSACHE Expert Expert acvacultura (acvacultura marina) cursache@alpha.rmri.ro
Drd. Dragos MICU Expert Biologie piscicola (evaluarea stocurilor de nevertebrate) dragos.micu@gmail.com
George TIGANOV Specialist Specialist acvacultura (administrare baze de date) gtiganov@alpha.rmri.ro
Magda NENCIU Secretar Relatii publice mnenciu@alpha.rmri.ro

Resurse de informare: RAC FOMLRM foloseste toate facilitatile informationale ale INCDM, de ex.:

 • server
 • internet
 • calculatoare
 • biblioteca (20.000 de carti)
 • Periodicul "Cercetari marine" publicat in limbile curente internationale
 • pagina web: www.rmri.ro