Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”
Planul de contingenta pentru Marea Neagra

Anexe ale planului de contingenta

Anexa I
Anexa II
Anexa III
Anexa IV
Bine aţi venit la informaţiile româneşti de tip
comunitar privind poluarea marină!

Descriere:
În conformitate cu legislaţia naţională existentă (HG 1593/2002 "Planul Naţional de Pregătire, Cooperare şi Răspuns în Caz de Poluare Marină cu Hidrocarburi"), structura naţională de luptă împotriva/pentru prevenirea poluării marine prin deversări (accidentale şi/sau intenţionate) în mediul marin este structurată astfel:
  • Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile implementează politica naţională în domeniul prevenirii şi luptei împotriva poluării

  • Apararea Civilă, administraţia locală, instituţiile implicate/interesate, organizaţiile neguvernamentale etc. formează structurile şi pun la dispoziţie mijloacele necesare răspunsului la poluarea marină.

Sinteze pentru comisia
Mării Negre
Sinteze 2002
Sinteze 2009

Acces
baza de date vizuale
privind tarmul

Note de curs,
suport curs, prezentări,
elaborate de INCDM