Comitetul Naţional al Zonei Costiere

 

Comitetul Naţional al Zonei Costiere (CNZC) a fost înfiinţat in baza Ordonanţei de Urgenta nr. 202/ 2002 privind gospodărirea zonei costiere, aprobată prin Legea nr. 280/ 2003, in scopul asigurării gospodăririi integrate a zonei costiere, pe lânga Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, fiind constituit din următoarele instituţii:

Comitetul de Bazin Dobrogea - Litoral Primăria Municipiului Constanta
Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile Primăria Municipiului Tulcea
Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului Primăria Oraşului Mangalia
Ministerul Economiei şi Comerţului Primăria localităţii Năvodari
Ministerul Culturii şi Cultelor Primăria oraşului Eforie
Ministerul Sănătaţii Primăria localităţii Costinesti
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Primăria localităţii Agigea
Ministerul Apararii Naţionale Primăria localităţii 23 August
Ministerul Administraţiei si Internelor Primăria localităţii Tuzla
Ministerul Educaţiei si Cercetării Primăria localităţii Sulina
Prefectura Judeţului Constanta Primăria localităţii Sf. Gheorghe
Prefectura Judeţului Tulcea Primăria localităţii Techirghiol
Consiliul Judeţean Constanta Primăria localităţii Jurilovca
Consiliul Judeţean Tulcea Primăria localităţii Murighiol
Agenţia de Protecţie a Mediului Constanta Primăria localităţii Limanu
Agenţia de Protecţie a Mediului Tulcea Organizaţia Neguvernamentala Oceanic Club
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marina „Grigore Antipa” Organizaţia Neguvernamentala Mare Nostrum
Administraţia Naţionala Apele Romane - Direcţia Apelor Dobrogea Litoral –DADL Organizaţia Neguvernamentala Liga Navala
Academia Romana Organizaţia Neguvernamentala - Prietenii Deltei
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării-Tulcea Organizaţia Neguvernamentala - Societatea Ornitologica

Principalele responsabilitati ale CNZC sunt:

  • Avizarea planurilor de gospodărire integrata a zonelor costiere si a planurilor de urbanism locale si zonale;
  • Avizarea studiilor de impact pentru activitati cu impact semnificativ ce urmează a se desfăşura in zona costiera, precum si a bilanţurilor de mediu ale lucrărilor existente;
  • Avizarea proiectelor de crearea de parcuri si rezervaţii naturale.

CNZC are si rolul de avertizare a instituţiilor competente in cazul constatării existentei unor situaţii critice in zona costiera ce necesita acţiuni de reabilitare, si iniţierea de proiecte.

Secretariatul tehnic permanent al CNZC este asigurat de către Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor prin Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanta.

Regulamentul de organizare si funcţionare a CNZC este aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1015 din 25 iunie 2004 si prevede ca data, locul de desfăşurare si ordinea de zi a şedinţelor de lucru si ale dezbaterilor publice sa fie anunţate public cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de desfăşurarea acestora.

Cadrul legal de funcţionare
Regulamentul de organizare
Activităţi desfăşurate
Proiecte CNZC
Model Cerere Aviz CNZC
AnunĊ£uri CNZC