Comisia Naţională a României pentru UNESCO

 

Comisia Naţională a României pentru UNESCO a luat fiinţă în anul 1956 şi a fost reorganizată prin Hotărârea de Guvern nr. 624 în august 1995. Tot atunci a fost stabilit şi statutul său de instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Activitatea Comisiei se desfăşoară în conformitate cu Carta UNESCO, cu Statutul său propriu, cu respectarea normelor legale privind instituţiile publice, în consens cu politica generală a Guvernului României.
Pentru reprezentarea intereselor României la UNESCO şi semnarea parteneriatelor internaţionale, Comisia colaborează cu Delegaţia Permanentă a României pe lângă UNESCO, organism aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Externe din România.

Comisia are un rol consultativ, de analiză, sinteză, elaborare, implementare, coordonare şi evaluare pentru Programele ce decurg din planurile elaborate de UNESCO în următoarele domenii de activitate: educaţie, ştiinţe ale naturii şi socio-umane, cultură şi arte, tehnologie şi comunicare, tineret, problematica femeilor, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, etc.
Asigură participarea României la următoarele Programe UNESCO: MAB/Omul şi Biosfera; MOST/Managementul Transformărilor Sociale; PHI/Programul Hidrologic Internaţional; COI/Comisia Oceanografică Internaţională; CIGB/Comisia Interguvernamentală de Bioetică; COMEST/Comisia Interguvernamentală de Etică a Ştiinţei şi Tehologiei; EFA/Educaţia pentru toţi; IFA/Informaţia pentru toţi; LLL/Programul de Educaţie a Adulţilor, etc.
Promovează şi transpune în practică obiectivele şi scopurile UNESCO prin intermediul reţelelor naţionale de parteneri: Federaţia Română a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor pentru UNESCO, Reţeaua de Şcoli Asociate UNESCO din România, Catedrele UNESCO din România, Comisia Permanentă Comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru Relaţia cu UNESCO, etc.
Promovează în sistemul UNESCO valorile culturii şi civilizaţiei naţionale prin monitorizarea aplicării legislaţiei referitoare la protejarea patrimoniulului naţional, cultural şi natural, material şi imaterial, prin Programul de Aniversări UNESCO, prin participarea României la Programele Memoria Lumii (Memory of the World - MOW) şi Biblioteca Digitală Mondială (World Digital Library - WDL), etc.

Misiunea CNRO este aceea de a focaliza programele UNESCO relevante în România, făcându-le repere ale dezvoltării socio-economice durabile şi de a fructifica, în planul activităţii globale a UNESCO, valorile româneşti în domeniul educaţiei şi ştiinţei, precum şi profunzimea şi diversitatea culturală românească. Aceste două magistrale funcţionează şi pot fi eficiente doar dacă ele se bazează pe comunicarea, dialogul, schimbul de experienţă şi idei între deţinătorii de expertiză, precum şi dintre aceştia şi autorităţi. Rolul de neînlocuit al CNR UNESCO este acela de a asigura şi optimiza acest fapt.

Regulamentul de organizare şi funcţionare
Componenţa CNRO
Raport de activitate 2006
Ordine de zi