MACROEVAL
- obiectivele generale si specifice ale proiectului
    Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea competitivitatii CD prin realizarea unui parteneriat intre institutii de specialitate pentru identificarea starii actuale a macrofitelor de la litoralul romanesc si pentru valorificarea depozitelor create de acestea pe plaje in agricultura zootehnie sau alte domenii.   

    Obiectivele specifice se refera la
· O1 Identificarea diversitatii si a starii actuale a  comunitatilor de macrofite sub influenta modificarilor antropice si schimbarilor climatice, prin asimilarea unor tehnici noi de cercetare (tehnici foto aeriene si observatii foto-video subacvatice).
· O2 Obtinerea unor produse din depozitele insalubre de macrofite de pe plaje utilizabile in zootehnie si agricultura, ca supliment nutritiv in nutritia animalelor si ca ingrasamant in horticultura.


- detalierea activitatilor in corelatie cu obiectivele propuse
    Indeplinirea celor doua obiective propuse in proiect se va realiza prin intermediul urmatoarelor actiuni specifice fiecarui obiectiv:
· Obiectivul 1 care isi propune sa realizeze o estimare a starii actuale a populatiilor de macrofite de la litoralul romanesc prin intermediul observatiilor in teren asupra distributiei spatiale si temporare a macrofitelor, determinari ale parametrilor fizico-chimici ai mediului acvatic care influenteaza dezvoltarea macrofitelor. Toate aceste observatii se vor materializa in harti de distributie in format GIS a macrofitelor de la litoralul romanesc si evaluari privind privind starea lor de conservare conform criteriilor si categoriilor IUCN. In cadrul acestui obiectiv se va realiza “Atlasul macrofitelor de la litoralul romanesc”, care va constitui un adevarat manual de studiu, atat pentru specialisti cat si pentru studentii in pregatire.
· Obiectivul 2 care propune identificarea unor posibile cai de utilizare a depozitelor de alge macrofite de pe plaje se va realiza prin intermediul unor actiuni privind determinarea  calitatii lor alimentare si ca ingrasamant (calitatea nutritiva - proteine, glucide, lipide, val.energetica, contaminare cu metale grele, pesticide, bacterii potential patogene), realizarea si experimentarea unor suplimente nutritive in hrana animalelor si a unor ingrasaminte utilizabile in horticultura.  
Diseminarea informatiilor obtinute se va face in cadrul unui workshop si de asemenea prin comunicari, lucrari si Atlasul macrofitelor de la litoralul romanesc.
Galerie foto