MACROEVAL
PLANUL NATIONAL PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE SI INOVARE 2007-2013

PROGRAMUL 4 “PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE”

COMPETITIA 2—2008

DOMANIUL 3—MEDIU

Proiect:
“EVALUAREA COMUNITATILOR DE MACROFITE DE LA LITORALUL ROMANESC SI A POSIBILITATILOR  DE VALORIFICARE A DEPOZITELOR DE MACROALGE DE PE PLAJE :
(MACROEVAL)
Galerie foto