Workshop

 

Workshop-uri organizate de INCDM “Grigore Antipa” Constanța

Workshop CMEMS BS TRAINING

În perioada 26-27 Iunie 2019 a avut loc atelierul cu titlul “Black Sea CMEMS Training” în Constanța (Romania), găzduit de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, cu sediul în Bulevardul Mamaia nr. 300.

Informaţii relevante puteţi găsi la adresa:
http://marine.copernicus.eu/copernicus-marine-service-training-workshop-for-the-black-sea-region/
sau local: Chems BS Course Announcement (PDF)

Workshop-uri în cadrul Proiectului European Orizont 2020 COASTAL

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanța marchează celebrarea Zilei Internaționale a Mării Negre prin organizarea, în zilele de 30 și 31 octombrie 2018, a trei workshop-uri în cadrul Proiectului European Orizont 2020 COASTAL (Platformă colaborativă pentru integrarea activităților terestre și maritime), privind interacțiunile dintre uscat și mare cu temele “Creșterea Albastră”, pescuit și acvacultură și turism.
Scopul proiectului este de a dezvolta recomandări și scenarii concrete de politici care să permită dezvoltarea economică a regiunii, cu o presiune redusă asupra mediului, participanții fiind factori interesați din județele Constanța și Tulcea.
Comunicatul de presă poate fi consultat aici

Proiectul COASTAL a primit finanțare în cadrul programului de cercetare și inovare al Uniunii Europene Orizont 2020, în temeiul contractului de finanțare nr. 773782.

Întâlnirea de demarare a Proiectului ANEMONE a reunit experți
ce colaborează pentru protejarea Mării Negre

În perioada 22-23 octombrie 2018, partenerii din proiectul ANEMONE (Evaluarea vulnerabilității ecosistemului Mării Negre la presiunile antropice) s-au întrunit la Constanța pentru întâlnirea de demarare a proiectului.
Proiectul ANEMONE își propune să realizeze, prin eforturi de colaborare între parteneri, o strategie comună privind monitorizarea Mării Negre, utilizând cele mai adecvate criterii și indicatori de evaluare agreați, pentru a evalua starea ecosistemului Mării Negre ca bază pentru acțiuni ulterioare.

Proiectul este coordonat de Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” (România), cu parteneri din România (Organizația neguvernamentală “ Mare Nostrum”), Bulgaria (Institutul de Oceanologie - Academia Bulgară de Ştiințe - IO-BAS), Turcia (Consiliul de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia - Centrul de Cercetare Marmara - TUBITAK-MAM - și Fundația de Cercetare Marină din Turcia - TUDAV) și Ucraina (Centrul Științific pentru Ecologia Mării - UkrSCES).

Pe 22 octombrie 2018, întâlnirea a fost deschisă de dr. Tania Zaharia, directorul științific al I.N.C.D.M., care a felicitat consorțiul pentru munca depusă în elaborarea propunerii și a urat tuturor succes în implementarea acțiunii. O prezentare generală a proiectului ANEMONE a fost făcută de coordonatorul proiectului, dr. Laura Boicenco, după care liderii Grupurilor de Activități au rezumat obiectivele și activitățile care trebuie întreprinse în fiecare pachet, după cum urmează:

  • GA-T1 - Monitoring: Situația actuală, necesitățile, cerințele pentru îmbunătățire și revizuire – dr. Valentina Todorova (IO-BAS, Bulgaria);
  • GA-T2 – Expediții în teren: realizarea de studii pilot de monitoring în zone selectate – dr. Luminița Lazăr (INCDM, România);
  • GA-T3 – Siguranța alimentară a fructelor de mare (pește și moluște) în regiunea Mării Negre - dr. Andra Oros (INCDM, România);
  • GA-T4 - Creșterea gradului de implicare a factorilor interesați și a conștientizării aspectelor de mediu – Mihaela Cândea-Mirea, ONG Mare Nostrum, România;
  • GA-C - Comunicarea și diseminarea rezultatelor – dr. Mariana Golumbeanu.

Ca un exemplu de bune practici pentru consorțiul ANEMONE, dr. Evangelos Papathanassiou, din Grecia, membru al Comitetului Director și consilier extern al proiectului, a susținut prezentarea “Monitoringul de succes în Marea Neagră”. Ziua s-a încheiat cu prima reuniune a Comitetului Director.

În ziua următoare, pe 23 octombrie, s-au desfășurat sesiuni de lucru paralele, care au vizat planificarea activităților din cadrul fiecărui Grup de Activități (GA). Astfel, pentru fiecare GA, partenerii au discutat și au convenit asupra pregătirii, planificării și bugetării tuturor activităților prevăzute de ANEMONE. La sfârșitul acestei sesiuni practice, toți liderii GA au raportat într-o ședință plenară.

La întâlnirea de demarare a proiectului ANEMONE au participat peste 30 de persoane, reprezentând toate instituțiile partenere.

Proiectul ANEMONE este finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, prioritatea programului: 2. Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea comună a deșeurilor marine în Bazinul Mării Negre, Obiectiv prioritar specific programului: 2.1. Îmbunătățirea monitorizării comune a mediului, indicativ proiect: BSB319, valoare totală: EUR 991.173,71, durata de implementare: 28 luni (26.07.2018 - 25.11.2020).

Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a I.N.C.D.M. și nu reflectă în niciun fel opinia Uniunii Europene.

Contact:
Coordonator proiect: Dr. Laura Boicenco, INCDM “Grigore Antipa”, e-mail: lboicenco@alpha.rmri.ro,
Dr. Magda Nenciu, tel. 0766.734.030, e-mail: mnenciu@alpha.rmri.ro, magdalena.nenciu@gmail.com,
Dr. Mariana Golumbeanu, e-mail: mgolumbeanu@alpha.rmri.ro, golumbeanum@gmail.com