Centre de formare profesională

CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL PESCĂRESC

Centru de Formare şi Perfecţionare în Domeniul Pescăresc (C.F.P.D.P) s-a constituit în noiembrie 2006 şi funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanţa (INCDM) aflându-se sub autoritatea acestuia.

Obiectul de activitate al C.F.P.D.P îl constituie formarea profesională a adulţilor în specialitatea muncitor piscicol şi pescar în ape interioare şi de coastă.

Cursurile organizate de C.F.P.D.P sunt autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, fiind rerecunoscute la nivel naţional, conform legislaţiei române în vigoare.

Formele de organizare a programului de formare sunt de tip curs, laborator şi aplicaţii practice.

Personalul didactic este asigurat printr-un număr suficient de lectori, corespunzători din punct de vedere al pregătirii şi experienţei în domeniul pescăresc, absolvenţi ai cursului de formator cu recunoaştere naţională tip Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Finalizarea cursului de formare profesională este precedată de o evaluare a cursanţilor pe baza unui test scris (sistem grilă) şi oral pentru atribuirea certificatului de absolvire/perfecţionare în specialitatea muncitor piscicol şi pescar în ape interioare şi de coastă, cu recunoaştere naţională tip Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

  • Director de Centru: dr.ing. Simion NICOLAEV
  • Director de studii: dr.ing. Eugen ANTON