Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”
rezervatia 2 Mai Vama Veche
<TAB> Începând cu 11 iunie 2004, Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanţa (INCDM) i-a fost încredinţată custodia ariei protejate “Acvatoriul litoral marin 2 Mai - Vama Veche” de către Agenţia de Protecţie a Mediului Constanţa, după parcurgerea procedurilor de evaluare.
<TAB>Ca urmare, INCDM a demarat o serie de acţiuni menite să conducă la un management corespunzător al ariei protejate, având obligaţia ca să întocmească regulamentul ariei protejate în termen de 6 luni de la preluarea custodiei (avizat în prezent de către Academia Română), precum şi planul de management, în termen de un an de la preluarea custodiei, prin implicarea şi consultarea tuturor factorilor interesaţi, în acord cu reglementările în vigoare (aflat în prezent în consultare şi dezbatere).
<TAB> Începând cu decembrie 2011, Institutul a preluat din nou în custodie rezervaţia de la Vama Veche, pentru o perioadă de cinci ani.
<TAB><New> În anul 2016, prin Ordin de ministru au fost aprobate noul Plan de management precum şi noul Regulament, ambele realizate în cadrul unui proiect POS Mediu, implementat împreună cu Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterninară din Bucureşti.