TENUME — Legaturi: 

Autoritatea Nationala pentru Cercetarea Stiintifica,
Directia Generala Organism Intermediar pentru POS.-CCE
Biroul Regional Sud Est Constanta

Blvd. Mamaia, nr. 124, cod 900527, Constanta
Consilier Alina LASTUNA ROLEA
Tel./Fax: 0341446579
E-mail: alina.rolea@ancs.ro
www.ancs.ro

Ministerul Mediului şi Pădurilor
Directia de Comunicare

Blvd. Libertăţii, nr. 12, Sector 5, Bucuresti
Tel.: 0214089500
E-mail: srp@mmediu.ro
www.mmediu.ro

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" (INCDM)
Blvd. Mamaia, nr. 300, cod 900581, Constanta
Director general: Dr. ing. Simion NICOLAEV
Director proiect; Dr. ing. Vasile PATRASCU
Tel.: 0241540870; Fax: 0241831274
E-mail: office@alpha.rmri.ro
www.rmri.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României