Alte publicaţii

 

Alte publicaţii I.N.C.D.M. “Grigore Antipa” Constanţa

Coperta ghidPentru varianta completă contactaţi-l pe dl. Valodia Maximov: vmaximov@alpha.rmri.ro
Teze de doctorat elaborate de cercetători ai I.N.C.D.M.
(Nume, Data dobândirii titlului, Domeniul, Titlul tezei)

 1. Simion NICOLAEV, 1985, Inginerie industrială, Căi de optimizare a construcţiei traulelor pelagice pentru nave tip Atlantic
 2. Vasile PĂTRAŞCU, 1999, Fizică, Contribuţii la cunoaşterea distribuţiei radioactivităţii componentelor marine şi la evaluarea unor consecinţe radioecologice
 3. Gheorghe RADU, 2001, Inginerie industrială, Studiul potenţialului resurselor pescăreşti de interes economic la litoralul românesc al Mării Negre în contextul evoluţiei factorilor ecologici şi elaborarea recomandărilor privind gestionarea lor durabilă
 4. Tania ZAHARIA, 2002, Inginerie industrială, Cercetări pentru elaborarea tehnologiei de reproducere şi creştere a cambulei şi calcanului pentru reabilitarea populaţiilor naturale
 5. Laurenta Mihaela ALEXANDROV, 2002, Inginerie industrială, Cultivarea nevertebratelor marine mărunte ca hrană vie pentru stadiile timpurii ale peştilor cu valoare economică şi ecologică la litoralul românesc
 6. Valodia MAXIMOV, 2003, Inginerie industrială, Contribuţii la studiul clupeidelor pentru exploatarea durabilă a speciilor cu importanţă industrială
 7. Elena STOICA, 2003, Biologie, Studii asupra unor grupe ecologice de bacterii din zona litorală românească a Mării Negre
 8. Valentina COATU, 2004, Biologie (specializare Biochimie), Influenţe ale poluării chimice a apei Mării Negre asupra unor procese biochimice la moluşte
 9. Cornel URSACHE, 2005, Inginerie industrială, Studii şi cercetări privind tehnologia şi echipamentele marine pentru cultura bivalvelor epibionte la litoralul românesc al Mării Negre
 10. Luminita BUGA, 2005, Chimie analitică, “Enantioselective Enrichment of Selected Pesticides by Adsorptive Bubble Separation”, Munchen, Germania
 11. Eugen ANTON, 2006, Inginerie industrială, Identificarea căilor pentru ameliorarea efectului perturbator al actualelor sisteme de pescuit şi soluţii eficiente ecologic pentru asigurarea exploatării durabile a resurselor pescăreşti din zona românească a Mării Negre
 12. Răzvan MATEESCU, 2007, Inginerie Civilă, Contribuţii la studiul hidrodinamicii zonei marine costiere româneşti
 13. Ilie Dănuţ DIACONEASA, 2007, Geologie, Studiul geodinamic al litoralului românesc al Mării Negre în zona Băii Mamaia
 14. Daniela ROŞIORU, 2008, Biologie, Studiul biochimic al aglomerărilor de organisme marine în interacţiune cu mediul ambiant
 15. Andra OROS, 2009, Biologie, Contribuţii la cunoaşterea consecinţelor poluării cu metale grele asupra ecosistemelor marine costiere de la litoralul românesc al Mării Negre
 16. Valeria ABAZA, 2009, Biologie, Ecologia comunităţilor bentale din Rezervaţia naturală marină Vama Veche-2 Mai
 17. Laura BOICENCO, 2011, Biologie, Influenţa apelor Dunării asupra fitoplanctonului din apele costiere de la litoralul românesc al Mării Negre
 18. Luminiţa LAZĂR, 2011, Biologie, Contribuţii la cunoaşterea şi evaluarea fenomenului eutrofizării în apele marine costiere românesti
 19. Mariana GOLUMBEANU, 2011, Geografie, Dezvoltarea durabilă a turismului în zonele costiere: studiu de caz: dezvoltarea turistică a Peninsulei Halkidiki (Grecia)
 20. Alina-Daiana SPÎNU, 2012, Geomorfologie costieră, Ţărmul lagunar al Mării Negre în sectorul Perişor-Cap Midia, Studiu de geomorfologie costieră
 21. Maria – Emanuela MIHAILOV, 2013, Fizică, Dinamica maselor de apă în nord-vestul Mării Negre
 22. Victor NIŢĂ, 2013, Zootehnie, Cercetări privind ecologia şi posibilităţile de acvacultură pentru calcanul din Marea Neagră – Psetta maeotica
 23. Florin TIMOFTE, 2013, Biologie, Contribuţii la evaluarea stării ecologice actuale a populaţiilor zooplanctonice din apele româneşti ale Mării Negre
 24. Magda NENCIU, 2016, Biologie, Studii privind influenţa poluanţilor asupra unor specii de pesti din Familia Syngnatidae
 25. George ŢIGANOV, 2017, Inginerie industrială, Studii şi cercetări privind fundamentarea şi asigurarea exploatării durabile a populaţiilor de scrumbie de Dunăre (Alosa immaculata, Bennett, 1835) din sectorul românesc al Mării Negre